WWW resources

Web resources are integral part of cultural heritage of Slovak Republic. We collect web resources of slovacical character with substantial scientific, historical and cultural value. We also collect Slovak or Slovakia-related content outside the Slovak web space – external websites that contain Slovak or Slovakia related content or the authors who are Slovaks or are otherwise related to Slovakia and its cultural heritage.

We respect copyright and web ethics – the web content is protected by copyright. The harvesting processes are governed by copyright legislation and respect server settings (robots.txt) so that they do not affect sites availability.

One of the features of web content is the fact that it changes over time. The harvesting and archiving of each web site carries time information (time footprint), which is a mandatory field for selection and viewing of the archived version of the site.

WWW campaigns

Archiving of Slovak domains – the web deposit collection policy defines three types of collections:

  • full domain harvest – carried out once a year, focused on web sources with the national domain .sk.
  • thematic harvest – web sites are selected by theme, this harvest runs several times a year.
  • selective harvest – selection is based on defined inputs, this harvest usually runs typically repeatedly.

Full-domain harvest

Information about full-domailn harvests per year 2016 2017 2018 2019
Number of nominations (proposed websites) 360628 386228 459832 533883
Number of nominations successfully collected 278610 279454 288096 325377
Compressed size in TB 6.85 6.35 6.18 6.00
Uncompressed size in TB 10.5 17.2 9.33 13.46
Number of WARC files (max. 2GB/WARC) 278663 232747 288266 325453

Current campaigns

The achievements of our athletes – winter 2018, 2019 

Slovak biathlonists, skier Petra Vlhova and sprinter Jan Volko.

Presidential Elections 2019 

First round of elections On March 16, 2019, and second round on March 30, 2019.

Slovak Chairmanship of the OSCE

Thematic harvest started 2019-18-01.

University Library in Bratislava

Page of University Library in Bratislava runs regularly every month.

Finished campaigns

Konspekt 15 – Politické vedy (Politológia, politika, verejná správa, vojenstvo)

výberový zber webových stránok, ktorým bol v katalógu Digitálnych prameňov priradený konspekt 15 – Politické vedy (Politológia, politika, verejná správa, vojenstvo), prebiehal od 8. do 11. marca 2019. Zozbieraných v ňom bolo 126 GB dát, do zberu bolo zaradených 154 domén.

Konspekt 14 – Medicína

výberový zber webových stránok, ktorým bol v katalógu Digitálnych prameňov priradený konspekt 14 – Medicína, prebiehal od 26. do 28. januára 2019. Zozbieraných v ňom bolo 67 GB dát, do zberu bolo zaradených 120 domén.

Viac informácií

Konspekt 13 – Matematika 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 13 – Matematika. Bolo do neho zaradených 8 domén. Všetky domény sa pozbierali v deň začiatku zberu – 11. januára 2019.

Viac informácií

Cooperating subjects 2018

Start of the harvest (DD.MM.YYYY): 21.12.2018. End of the harvest (DD.MM.YYYY): 24.12.2018. Number of nominations (proposed web sites): 157 domains. Number od nominations successfully collected (partly or fully): 156 successful. Data harvested: 145 GB (no deduplication and no compression).

Konspekt 12 – Knihovníctvo, informatika, všeobecnosti, referenčná literatúra 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 12 – Knihovníctvo, informatika, všeobecnosti, referenčná literatúra. Do zberu boli zaradené predovšetkým stránky slovenských knižníc. Zber prebiehal od 6. decembra 2018 do 9. decembra 2018 a zaradených do neho bolo 114 domén.

Viac informácií

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
séria zberov týkajúcich sa komunálnych volieb prebiehala v období od 8. októbra do 28. novembra 2018. Do kampane boli zaradené stránky slovenských miest, kandidátov na ich primátorov a internetových médií, ktoré sa téme venovali.

Viac informácií

100. výročie vzniku ČSR
29. októbra 2018 bol pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Česko-Slovenska spustený tematický zber troch stránok.

Viac informácií

Konspekt 9: Hudba 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 9 s kategóriou Hudba. Do zberu boli zaradené stránky známych slovenských interpretov, hudobných festivalov a folklórnych zoskupení. Zber prebiehal od 7. septembra 2018 do 10. septembra 2018.

Viac informácií

Konspekt 11: Jazyk, jazykoveda a literatúra 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 11 s kategóriou “Jazyk, jazykoveda a literatúra”. Zber prebiehal od 18. augusta 2018 do 21. augusta 2018.

Viac informácií

Konspekt 10: Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 10 s kategóriou “Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy”. Zber prebiehal od 6. augusta 2018 do 9. augusta 2018.

Viac informácií

Tour de France 2018

Do tematického zberu tohtoročných cyklistických pretekov Tour de France na základe úspešných výsledkov slovenského jazdca Petra Sagana sme vybrali dve domény, ktoré sa venujú sledovaniu diania na pretekoch. Zbery prebiehali počas štyroch týždňov.

Viac informácií

Spolupracujúce subjekty 2018

27. júna bol spustený prvý tohtoročný zber stránok subjektov, ktoré s nami uzatvorili zmluvu umožňujúcu verejné sprístupnenie ich stránok a hlbší zber ako je to pri tematických alebo celoplošných zberoch. Zber bol spustený 27. júna o pol piatej popoludní a trval do 30. júna. Zozbieraných v ňom bolo 148 GB dát.

Viac informácií

Celoplošný zber 2018

Úspešný tretí celoplošný zber všetkých dostupných slovacikálnych webových sídiel katalógu DIP prebiehal od 16.5.2018 do 29.5.2018. Do zberu bolo zaradených 459832 domén z katalógu DIP.

Viac informácií

Konspekt 8: História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 8 s kategóriou “História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie”. Zber prebiehal od 5. mája 2018 do 8. mája 2018. Zozbieralo sa pri ňom 25 GB dát.

Viac informácií

Konspekt 7: Geografia. Geológia. Vedy o Zemi 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 7 s kategóriou “Geografia. Geológia. Vedy o Zemi”. Zber prebiehal od 24. marca 2018 do 25. marca 2018.

Viac informácií

Kauza novinára Jána Kuciaka

Od 7. marca do 18. marca prebehli tri tematické zbery sledujúce vyšetrovanie a udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej.

Viac informácií

Konspekt 6: Fyzika a príbuzné vedy 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 6 s kategóriou “Fyzika a príbuzné vedy”. Zber prebiehal od 24. marca 2018 do 25. marca 2018.

Viac informácií

Olympijské hry Pjongčang 2018

tematický zber Zimných olympijských hier v meste Pjongčang. Zber 11 domén prebiehal od 18. a 27. februára. Po oficiálnom ukončení ZOH prebiehal zber stránok Slovenského paralympijského výboru (12., 16. a 20. marca).

Viac informácií

Konspekt 5: Filozofia a náboženstvo 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 5 s kategóriou “Filozofia a náboženstvo”. Zber prebiehal od 3. marca 2018 do 6. marca 2018.

Viac informácií

Konspekt 4: Ekonomické vedy, obchod 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 4 s kategóriou “Ekonomické vedy, obchod”. Zber prebiehal od 17. februára 2018 do 19. februára 2018.

Viac informácií

Konspekt 3: Divadlo, film, tanec 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 3 s kategóriou “Divadlo, film, tanec”. Zber prebiehal od 3. februára 2018 do 6. februára 2018.

Viac informácií

Konspekt 2: Biologické vedy 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 2 s kategóriou “Biologické vedy”. Zber prebiehal od 20. januára 2018 do 23. januára 2018.

Viac informácií

Konspekt 1: Antropológia, etnografia 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 1 s kategóriou “Antropológia, etnografia”. Zber prebiehal od 6. januára 2018 do 7. januára 2018.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – galérie: zber WWW slovenských galérií bol spustený 22. decembra 2017 a prebiehal do 24. decembra 2017.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – múzeá: zber prebiehal od piatku, 15. decembra 2017 do 18. decembra 2017.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – knižnice: zber prebiehal od piatku, 8. decembra 2017 do pondelka, 11. decembra 2017.

Viac informácií

Spolupracujúce subjekty

Od piatku 24. novembra bol spustený zber domén spolupracujúcich subjektov.

Viac informácií

Voľby do vyšších územných celkov 2017: zbery prebiehali od septembra do novembra 2017

Tematický zber sa sústredil na voľby do vyšších územných celkov, ktoré sa konali dňa 4. 11. 2017. V rámci zberu sa mapovala predvolebná kampaň kandidátov VÚC, boli zaznamenané volebné výsledky a reakcie na ne.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – Folklórne festivaly 2017: zber prebiehal 19. júla, 30. a 31. augusta 2017

Tematický zber obsahujúci domény troch významných folklórnych festivalov: Folklórny festival Východná, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci a Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni 2017.

Viac informácií

Úspechy našich športovcov, leto 2017: zber prebiehal 19. júla 2017

Tematický zber mapujúci úspechy slovenských športovcov na medzinárodnom poli prebiehal 19. júla 2017. V zbere boli zaradené 2 domény.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 30. júna do 6. júla 2017

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zmluvou o poskytovaní elektronických online prameňov sa môže dohodnúť verejné zobrazovanie archivovaných stránok. Druhý tohtoročný zber zazmluvnených inštitúcií obsiahol 117 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – galérie: zber prebiehal od 21. mája 2017 do 23. mája 2017

V tematickej kampani slovenských galérií sme zbierali 25 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – múzeá: zber prebiehal od 20. mája 2017 do 22. mája 2017

20. máj 2017 nebol len dátumom Noci múzeí a galérii, ale aj dňom tematického zberu 91 URL slovenských múzeí.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – knižnice: zber prebiehal od 19. mája 2017 do 23. mája 2017

Dňa 19. mája 2017 sme spustili tematický zber 68 domén slovenských knižníc.

Viac informácií

Celoplošný zber 2017: zber prebiehal od 24.2.2017 do 2.3.2017

Druhý celoplošný (celodoménový, komplexný) zber v rámci rutinnej prevádzky IS Digitálne pramene. Zaradených do neho bolo 386228 domén z katalógu DIP.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 20. februára do 8. marca 2017

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zmluvou o poskytovaní elektronických online prameňov sa môže dohodnúť verejné zobrazovanie archivovaných stránok. Prvý tohtoročný zber zazmluvnených inštitúcií obsiahol 111 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – divadlá: zber prebiehal od 26. januára 2017 do 31. januára 2017

Prvý tohtoročný harvest sme venovali slovenským divadlám. Zber celkovo 49 domén sme v tematickom zbere spustili 26. januára 2017. Opakovane sme spustili zber dvoch domén.

Viac informácií

Predsedníctvo SR v Rade EÚ: zber prebiehal od 1. 7. 2016 do 7. 1. 2017

Od 1. júla 2016 prebrala Slovenská republika svoje historicky prvé polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Od tohto dňa až do 31.12.2016 prebiehal pravidelný zber, ktorým sme mapovali podujatia, programy a aktivity týkajúce sa slovenského predsedníctva.

Viac informácií

Tematický zber – galérie: zber prebiehal 28. decembra 2016

V tematickom zbere Kultúrny profil Slovenska – galérie sme zbierali 25 domén slovenských galérií.

Viac informácií

Tematický zber – múzeá: zber prebiehal od 23. 12. do 27. 12. 2016

V tematickom zbere Kultúrny profil Slovenska – múzeá sme zbierali domény 91 slovenských múzeí.

Viac informácií

Tematický zber – knižnice: zber prebiehal od 23. 12. do 27. 12. 2016

V tematickom zbere slovenských knižníc sme zbierali domény 68 slovenských knižníc.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 10.12.2016 do 19.12.2016

Tretí tohtoročný výberový zber spolupracujúcich inštitúcií sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v dvoch etapách, do ktorých sú rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (85 domén).

Viac informácií

Celoplošný zber: zber prebiehal od 7.10.2016 do 11.10.2016

Prvý celoplošný (celodoménový, komplexný) zber v rámci rutinnej prevádzky IS Digitálne pramene. Zaradených do neho bolo 360 628 domén z katalógu DIP.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 30.9.2016 do 3.10.2016

Druhý tohtoročný výberový zber spolupracujúcich inštitúcií sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v dvoch etapách, do ktorých sú rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (74 domén).

Viac informácií

OH Rio 2016: zber prebiehal od 12.8.2016 do 19.9.2016

Dňa 12.08.2016 sme spustili tematickú kampaň OH Rio 2016. Kampaň tvorili domény Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru. Olympijské hry 2016 v brazílskom Rio de Janeiro prebiehali od 05. 08. do 21. 08. 2016, paralympiáda sa konala od 07. 09. do 18. 09. 2016. Domény sme zbierali priebežne počas trvania Olympijských a paralympijských hier.

Viac informácií

Tour de France 2016: zber prebiehal dňa 25.7.2016

Tematický zber na základe úspešných výsledkov slovenského jazdca Petra Sagana.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska: zber prebiehal od 23. 6. do 22. 8. 2016

Pre tematický zber sa vyberali webové stránky kultúrnych inštitúcií (knižnice, galérie a múzeá) a najvýznamnejších slovenských folklórnych festivalov.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 3.6. do 12.7.2016

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v troch etapách, do ktorých boli rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (67 domén).

Viac informácií

Parlamentné voľby 2016: zber prebiehal od januára do apríla 2016

Tematický zber sa sústredil na parlamentné voľby, ktoré sa konali dňa 5.3.2016. V rámci zberu sa mapovala predvolebná kampaň politických strán, zaznamenávali sa volebné výsledky a reakcie na ne.

Viac informácií

Celoplošná kampaň

Pilotný celoplošný zber: zber prebiehal v decembri 2015

Pilotný  celoplošný (komplexný) zber bol realizovaný v čase implementácie projektu „Digitálne pramene“. Z celkového počtu 332 896 domén sa podarilo zozbierať 241 717 domén.

Viac informácií

Tematická kampaň

Pilotný tematický zber: zber prebiehal od 27.11. do 18.12.2105

Pilotný tematický zber sa realizoval v čase implementácie projektu „Digitálne pramene“. Zbierali sa vybrané webové stránky z tematickej oblasti Kultúrny profil Slovenska (knižnice, múzeá, galérie a archívy).

Viac informácií

Výberová kampaň

Pilotný výberový zber: zber prebiehal v decembri 2015

V rámci pilotnej prevádzky projektu sa zbieralo 10 elektronických on-line seriálov, ktoré boli vybrané v spolupráci s NA ISSN.

Print Friendly, PDF & Email

Partners

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!