Profil archívu WWW

Profil webového archívu Digitálnych prameňov 2017

Štatistika web archívu 2017

 • Zaplnené miesto v archíve v Gigabyte.

Zozbieraný objem za jednotlivé mesiace

 • Nekomprimovaná veľkosť, obsadené miesto v archíve, udávaná v Gigabyte (r.2017).
 • Komprimovaná veľkosť súborov v archíve, udávaná v Gigabyte (r.2017).

Počet WARC súborov

 • Počet WARC súborov v roku 2017.

Počet domén v katalógu DIP

Graf report poctu domen prvej urovne v katalogu DIP

Profil webového archívu Digitálnych prameňov 2016

Nárast archívu v roku 2016

 • Zaplnené miesto v archíve v Gigabyte.

Zozbieraný objem za jednotlivé mesiace

 • Komprimovaná veľkosť, obsadené miesto v archíve, udávaná v Gigabyte (r.2016).
 • Nekomprimovaná veľkosť súborov v archíve, udávaná v Gigabyte (r.2016).

Počet WARC súborov

 • Počet WARC súborov v roku 2016.

Kapacita úložiska DIP

 • Voľné 759 TB
 • Využité 41 TB
 • Celkovo 800 TB

Počet domén v katalógu DIP – november 2016.

Graf domen v katalogu DIP
Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk