Profil archívu WWW

Názov Popis
Celková kapacita úložiska Graf znázorňuje (približne) využité miesto v infraštruktúre Digitálnych prameňov z celkovej kapacity 800TB.
Počet zozbieraných URL Graf všetkých úspešne pozbieraných domén z katalógu Digitálnych prameňov za jednotlivé roky.
Uložený objem v archíve Graf zobrazuje uložený objem vo webovom archíve pred kompresiou a po kompresii. Obsah webového archívu je uložený v súboroch WARC.
Počet domén v katalógu DIP Graf znázorňuje počty a názvy domén prvej úrovne v katalógu Digitálnych prameňov. Graf neznázorňuje doménu .sk, pre jej veľký výskyt, ale počty domény .sk uvádzame v legende.
Počet archívnych súborov WARC Graf znázorňuje súčet vytvorených súborov WARC za jednotlivé roky.
Počet balíkov v CDA Graf zobrazuje odoslaný počet balíkov SIP a vyžiadaný počet balíkov DIP do/z dlhodobého úložiska Centrálneho dátového archívu SR.

 

Celkový odhad kapacity úložiska 31.12.2020

 • Archivovaný obsah v TB
 • Záloha archívu v TB
 • Softvér DIP v TB
 • Voľné miesto v TB
 • Celkovo 800 TB

Počet zozbieraných URL za roky

 • Počet URL

Uložený objem v archíve za roky v Terabyte

 • Nekomprimovaná veľkosť
 • Komprimovaná veľkosť

Počet domén v katalógu DIP k 31.12.2020

 • sk – 610500
 • eu – 264
 • com – 200
 • org – 135
 • cz – 61
 • info – 47
 • net – 33
 • ostatné – 48

Počet archívnych súborov WARC za roky

 • Počet URL

Odoslaný a vyžiadaný počet balíkov v CDA

 • Celkový počet SIP uložených v CDA
 • Celkový počet DIP vyžiadaných z CDA
Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene