Profil archívu WWW

Názov Popis
Celkový uložený objem web archívu Graf zobrazuje objem archivovaných objektov webového archívu pred kompresiou a objem uložených údajov archívnych objektov po kompresii.
Počet zozbieraných URL Graf všetkých úspešne pozbieraných domén z katalógu Digitálnych prameňov za jednotlivé roky.
Uložený objem v archíve Graf zobrazuje uložený objem vo webovom archíve pred kompresiou a po kompresii. Obsah webového archívu je uložený v súboroch WARC.
Počet domén v katalógu DIP Graf znázorňuje počty a názvy domén prvej úrovne v katalógu Digitálnych prameňov. Graf neznázorňuje doménu .sk, pre jej veľký výskyt, ale počty domény .sk uvádzame v legende.
Počet archívnych súborov WARC Graf znázorňuje súčet vytvorených súborov WARC za jednotlivé roky.
Počet balíkov v CDA Graf zobrazuje odoslaný počet balíkov SIP a vyžiadaný počet balíkov DIP do/z dlhodobého úložiska Centrálneho dátového archívu SR.

 

Celkový uložený objem web archívu v TB

Počet zozbieraných URL za roky

Počet domén v katalógu DIP k 31.12.2022

Uložený objem v archíve za roky v Terabyte

Počet archívnych súborov WARC za roky

Odoslaný a vyžiadaný počet balíkov v CDA

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk