Odporúčania pre poskytovateľov

Režim sprístupnenia

Poskytovateľ má možnosť vybrať si z troch režimov sprístupnenia archivovanej domény:

  • voľný prístup do archívu vrátane prístupu prostredníctvom portálu
  • lokálny prístup v priestoroch knižnice
  • bez prístupu

Poskytovateľ si vyberie jednu z týchto možností pri návrhu svojej webovej stránky na archiváciu, resp. pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov.

Proces archivácie

Na zber a archiváciu webových sídiel sa v IS DIP používa open-source nástroj Heritrix. Ak sa zber webových stránok zrealizoval, v prístupových protokoloch webových sídiel sa zobrazí identifikátor: Mozilla / 5.0 compatible; Heritrix / „Verzia“ + https: //www.webdepozit.sk.

Pre elimináciu problémov pri archivácii a verného zobrazovania Vašich stránok, v súbore robots.txt pridajte nasledovné riadky:

User-agent: Mozilla/5.0 (compatible; HT/3.4.0-* +https://www.webdepozit.sk/)
Allow: /

Robot pri zbere postupne pristupuje na všetky vystavené stránky vrátane vnorených liniek, čo môže dočasne spomaliť prístupnosť stránky. Ak archivácia spôsobí nežiaduci vplyv na používateľských stránkach, prosíme, aby ste nás kontaktovali.

Archivácia zahŕňa kompletnú verziu webu vrátane kaskádového štýlovania (CSS), fotografií a ďalších artefaktov. Väčšina multimediálneho obsahu nepatrí do predmetu archivácie. V licenčnej zmluve je možné určiť limity pre každý artefakt samostatne.  

Testovanie archivácie

Internet Archive ponúka on-line možnosť pre otestovanie, ako sa stránka zobrazí v archíve pri akceptovaní pravidiel pre roboty. Po zadaní adresy URL sa stránka zobrazí v archíve. V prípade obmedzenia alebo zakázania robotov sa zobrazí príslušný popis problému. Adresa:  http://archive.org/web/ (treba zadať adresu URL v pravom dolnom rohu – Save Page Now).

Nástroj ArchiveReady poskytuje on-line možnosť pre otestovanie, či je stránka pripravená na archiváciu. Po zadaní URL začne nástroj stránku analyzovať. Po skončení analýz pripraví stručné zhrnutie a hodnotenie „archivovateľnosti“. Adresa: http://archiveready.com/.

Zásady archivovateľnosti webových stránok

Odporúčame dodržiavať nasledovné zásady pri tvorbe archivovateľných webových sídiel:  

  1. Rešpektujte webové normy a smernice o prístupnosti sídiel
  2. Buďte opatrní pri používaní robots.txt
  3. Požívajte mapu stránok, transparentné linky a súvislú navigáciu
  4. Udržiavajte stabilnú adresáciu (URI) a presmerovávajte len v krajnom prípade
  5. Zvážte použitie verejnej licencie Creative Commons
  6. Používajte udržateľné  digitálne formáty
  7. Včleňujte metaúdaje, osobitne kódovanie znakov

Viac na  http://loc.gov/webarchiving/preservable.html

 

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk