Kampane www

 

Zber sa vykonáva v súlade s Politikou zberu DIP WWW vo forme kampaní, ktoré rozdeľujeme na celoplošné, tematické a výberové.

Z hľadiska času ich delíme na plánované, prebiehajúce a ukončené.

Celoplošné kampane sa spúšťajú spravidla raz ročne.

Pri tematickej kampani sa webové stránky vyberajú podľa významnej udalosti. Zber sa realizuje so stanovenou frekvenciou v rámci časovo vymedzenej kampane.

Výberový zber je zber reprezentatívnej vzorky domén, spravidla vymedzený oblasťou konspektu alebo inou reprezentatívnou vzorkou (spolupracujúce subjekty). Realizuje sa obvykle v pravidelných intervaloch niekoľkokrát ročne.

Prebiehajúce kampane

Weby UKB

Do pravidelného mesačného zberu sú zaradené stránky Univerzitnej knižnice v Bratislave, Depozitu digitálnych prameňov, Centrálneho dátového archívu a Profilu kultúry.

Zbery e-Bornov typu aktualizovanej webovej stránky 

Pravidelné výberové zbery elektronických publikácii vo forme webových stránok. Spúšťajú sa mesačne, štvrťročne alebo polročne.

Folklórne festivaly Slovenska 2020

Každoročný tematický zber folklórnych festivalov Slovenska sme nevynechali ani tento rok. Kvôli situácii ohľadom koronavírusu sa však konal iba jediný z najvýznamnejších folklórnych festivalov – Jánošíkove dni v Terchovej, ktorého stránku sme zozbierali v tomto zbere .

Viac informácií

Tour de France 2020

Do tematického zberu tohtoročných presunutých cyklistických pretekov Tour de France sme na základe úspešných výsledkov slovenského jazdca Petra Sagana vybrali tri domény, ktoré sa venujú sledovaniu diania na pretekoch. Zbery prebiehajú v týždennom intervale od 28. augusta 2020.

Koronavírus

Od začiatku marca sa venujeme situácii ohľadom vírusu Covid-19, ktorá je zrejme svetovo najviac medializovanou udalosťou posledných rokov. Prvý tematický zber bol spustený 9. marca 2020, ďalšie zbery prebiehali týždenne, od 11. júna v dvojtýždňových intervaloch. Zbierame stránky štátnych inštitúcií, občianskych a dobrovoľníckych aktivít a rôznych typov médií, ktoré sa danej téme venujú.

Zapojili sme sa aj do medzinárodnej kolekcie Covid-19, ktorú iniciovalo Medzinárodné konzorcium pre uchovávanie internetu (IIPC).

Ukončené kampane

Konspekt 11: Jazyk, jazykoveda a literatúra 

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 11 s kategóriou “Jazyk, jazykoveda a literatúra”. Zber prebiehal od 11. augusta do 13. augusta 2020. Do kampane bolo zaradených 100 domén.

Viac informácií

140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika

22. a 27. júla 2020 sme spustili tematický zber stránok pri príležitosti 140. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Do zberu bolo zaradených deväť domén.

Viac informácií

Konspekt 10: Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy 

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 10 s kategóriou “Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy”. Zber prebiehal od 3. júla 2020, opakovaný zber neúspešných domén bol spustený 7. júla 2020, ukončený bol 10. júla. Do kampane bolo zaradených 42 domén.

Viac informácií

Konspekt 9: Hudba 

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 8 s kategóriou “Hudba”. Zber prebiehal od 12. do 15. júna 2020 a bolo v ňom zaradených 102 domén.

Viac informácií

Konspekt 8: História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie 

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 8 s kategóriou “História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie”. Zber prebiehal od 29. mája do 1. júna 2020 a bolo v ňom zaradených 62 domén.

Viac informácií

Konspekt 7: Geografia. Geológia. Vedy o Zemi

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 7 s kategóriou “Geografia. Geológia. Vedy o Zemi”. Zber prebiehal od 29. apríla 2020 do 2. mája 2020.

Viac informácií

200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča

V dňoch od 3. do 5. apríla 2020 sme realizovali tematický zber stránok pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča. Do zberu bolo zaradených štrnásť domén.

Viac informácií

Konspekt 6: Fyzika  a príbuzné vedy

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 6 s kategóriou “Fyzika a príbuzné vedy”. Zber prebiehal od 2. apríla do 4. apríla 2020.

Viac informácií

Parlamentné voľby 2020

29. februára 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ich prípravu a priebeh sme zachytili v pravidelných tematických zberoch. Zdrojové domény pre tieto zbery tvorili stránky jednotlivých kandidátov, kandidujúcich subjektov a médií, ktoré sa téme venovali.

Viac informácií

Úspechy našich športovcov – zima 2019/ 2020

Počas zimnej sezóny 2019/2020 dosiahli slovenskí športovci viaceré významné výsledky v medzinárodných súťažiach. Priebežne sme ich zaznamenávali v sérii tematických zberov.

Viac informácií

Konspekt 5: Filozofia a náboženstvo

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 5 s kategóriou “Filozofia a náboženstvo”. Zber prebiehal od 5. marca do 8. marca 2020.

Viac informácií

Konspekt 4: Ekonomické vedy, obchod

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 4 s kategóriou “Ekonomické vedy, obchod”. Zber prebiehal od 12. februára do 15. februára 2020.

Viac informácií

Konspekt 3: Divadlo, film, tanec

Výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 3 s kategóriou “Divadlo, film, tanec”. Zber prebiehal od 31. januára 2020 do 2. februára 2020.

Viac informácií

Konspekt 2: Biologické vedy 

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 2 s kategóriou “Biologické vedy”. Zber prebiehal od 16. januára do 19. januára 2020.

Viac informácií

Konspekt 1: Antropológia, etnografia 

Výberový zber webových stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 1 s kategóriou “Antropológia, etnografia”. Zber prebiehal od 10. do 13. januára 2020.

Viac informácií

Plánované kampane

Kampane na rok 2020 sú naplánované v prílohe dokumentu Politika zberu DIP WWW.

Ukončené kampane

Spolupracujúce subjekty – december 2019

Výberový zber stránok subjektov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov, prebiehal od 20. decembra do 23. decembra 2019.

Viac informácií

100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Rok 2019 je na Slovensku oficiálne vyhlásený ako rok M. R. Štefánika.

Viac informácií

Predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE

V roku 2019 bola Slovenská republika predsedníckym štátom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Dianie v tejto oblasti sme sledovali v priebehu roku prostredníctvom siedmych zberov.

Viac informácií

Konspekt 24 – Poľnohospodárstvo

Výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 24 s kategóriou “Poľnohospodárstvo”. Zber prebiehal od 9. do 12. decembra 2019.

Viac informácií

Univerzitná knižnica v Bratislave

Stránku Univerzitnej knižnice v Bratislave zbierame pravidelne každý mesiac.

17. november 1989

Od 11. novembra do 24. novembra 2019 prebiehali štyri zbery k 30. výročiu “Nežnej revolúcie” 17. novembra 1989.

Táto kampaň bola výnimočná tým, že sme pri nej spolupracovali s Webarchivom Národnej knižnice Českej republiky (NKČR) prostredníctvom zdieľania domén (semienok) zaradených do archivácie.

Viac informácií

Konspekt 23 – Výpočtová technika

Výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 23 s kategóriou “Výpočtová technika”. Zber prebiehal od 20. do 23. novembra 2019.

Viac informácií

Konspekt 22 – Výchova a vzdelávanie

Výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 22 s kategóriou “Výchova a vzdelávanie”. Zber prebiehal od 24. októbra 2019 do 27. októbra 2019.

Viac informácií

Klimatická zmena

Tematický zber, ktorý sa venoval problému klimatickej zmeny, prebiehal od 22. do 24. októbra 2019.

Viac informácií

Celoplošný zber 2019

Štvrtý celoplošný zber všetkých dostupných slovacikálnych webových sídiel katalógu DIP prebiehal od 24.9.2019 do 8.10.2019. Do zberu bolo zaradených 533 883 domén z katalógu DIP a úspešne sa zozbieralo 325 377 domén s veľkosťou približne 14 TB.

Viac informácií

Konspekt 21 – Umenie, architektúra

Výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 21 s kategóriou “Umenie, architektúra”. Zber prebiehal od 18. septembra 2019 do 21. septembra 2019.

Viac informácií

75. výročie SNP

Vo štvrtok 29. augusta 2019 si Slovensko pripomenulo 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa pripravili dva zbery desiatich vybraných webových stránok, ktoré sa venujú tejto významnej udalosti z našej histórie.

Viac informácií

Konspekt 20 – Telesná výchova a šport. Rekreácia

Do výberového zberu sme zaradili 165 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 20 s kategóriou Telesná výchova a šport, Rekreácia. Zber prebiehal od 16. augusta 2019 do 19. augusta 2019.

Viac informácií

Folklórne festivaly 2019

Tematický zber obsahujúci domény 4 významných slovenských folklórnych festivalov: Východná 2019, 54. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci a Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni 2019.

Viac informácií

Tour de France 2019

Do tematického zberu tohtoročných cyklistických pretekov Tour de France na základe úspešných výsledkov slovenského jazdca Petra Sagana sme vybrali dve domény, ktoré sa venujú sledovaniu diania na pretekoch. Zbery prebiehali počas štyroch týždňov.

Viac informácií

Konspekt 19 – Technika, technológia, inžinierstvo

Do výberového zberu sme zaradili 56 domén, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 19 s kategóriou Technika, technológia, inžnierstvo. Zber prebiehal od 18. júla 2019 do 21. júla 2019.

Viac informácií

Konspekt 18 – Sociológia

Výberový zber webových stránok, ktorým bol v katalógu Digitálnych prameňov priradený konspekt 18 – Sociológia, prebiehal od 4. do 7. júla 2019. Zozbieraných v ňom bolo 49 GB dát, do zberu bolo zaradených 71 domén.

Viac informácií

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Europarlamentu sme z pohľadu slovenského webu sledovali a archivovali v troch zberoch. V prvých dvoch zberoch sme zbierali stránky kandidujúcich politických strán a hnutí, kandidátov, médií a oficiálnych inštitúcií. Posledný zber bol zameraný na výsledky volieb a stránky kandidátov, ktorí boli za Slovensko do Európskeho parlamentu zvolení.

Viac informácií

Majstrovstvá sveta v hokeji 2019

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 boli 83. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali na Slovensku v mestách Bratislava a Košice. Ich priebeh sme zachytili v troch zberoch siedmych domén.

Viac informácií

Konspekt 17 – Psychológia

Výberový zber webových stránok, ktorým bol v katalógu Digitálnych prameňov priradený konspekt 17 – Psychológia, prebiehal od 7. do 9. mája 2019. Zozbieraných v ňom bolo 23 GB dát, do zberu bolo zaradených 47 domén.

Viac informácií

Konspekt 16 – Právo

Výberový zber webových stránok, ktorým bol v katalógu Digitálnych prameňov priradený konspekt 16 – Právo, prebiehal od 13. do 15. apríla 2019. Zozbieraných v ňom bolo 16 GB dát, do zberu bolo zaradených 23 domén.

Viac informácií

Voľba prezidenta SR 2019 

Dňa 2. apríla 2019 boli ukončené zbery v rámci tematickej kampane Voľba prezidenta SR na funkčné obdobie rokov 2019 – 2024. Vo webových zberoch uchovávame stránky kandidátov na túto pozíciu a stránky internetových denníkov a portálov, ktoré túto tému sledovali. V rámci siedmych zberov sa zozbieralo spolu 36 unikátnych domén.

Viac informácií

Úspechy našich športovcov – zima 2018/ 2019 

V tematických zberoch sme zachytili stránky mapujúce medzinárodné úspechy slovenských športovcov na prelome rokov 2018 a 2019. Sú tu zachytené úspechy našich biatlonistiek, lyžiarky Petry Vlhovej, ako aj šprintéra Jána Volka. V rámci tejto kampane sme zbierali spolu 9 domén.

Viac informácií

Konspekt 15 – Politické vedy (Politológia, politika, verejná správa, vojenstvo)

Výberový zber webových stránok, ktorým bol v katalógu Digitálnych prameňov priradený konspekt 15 – Politické vedy (Politológia, politika, verejná správa, vojenstvo), prebiehal od 8. do 11. marca 2019. Zozbieraných v ňom bolo 126 GB dát, do zberu bolo zaradených 154 domén.

Viac informácií

Konspekt 14 – Medicína

Výberový zber webových stránok, ktorým bol v katalógu Digitálnych prameňov priradený konspekt 14 – Medicína, prebiehal od 26. do 28. januára 2019. Zozbieraných v ňom bolo 67 GB dát, do zberu bolo zaradených 120 domén.

Viac informácií

Konspekt 13 – Matematika 

Výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 13 – Matematika. Bolo do neho zaradených 8 domén. Všetky domény sa pozbierali v deň začiatku zberu – 11. januára 2019.

Viac informácií

Ukončené kampane

Spolupracujúce subjekty 2018

21. decembra bol spustený prvý tohtoročný zber stránok subjektov, ktoré s nami uzatvorili zmluvu umožňujúcu verejné sprístupnenie ich stránok a hlbší zber než pri tematických alebo celoplošných zberoch. Zber bol ukončený 24. decembra 2018 a zozbieraných v ňom bolo 145 GB dát.

Viac informácií

Konspekt 12 – Knihovníctvo, informatika, všeobecnosti, referenčná literatúra 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 12 – Knihovníctvo, informatika, všeobecnosti, referenčná literatúra. Do zberu boli zaradené predovšetkým stránky slovenských knižníc. Zber prebiehal od 6. decembra 2018 do 9. decembra 2018 a zaradených do neho bolo 114 domén.

Viac informácií

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
séria zberov týkajúcich sa komunálnych volieb prebiehala v období od 8. októbra do 28. novembra 2018. Do kampane boli zaradené stránky slovenských miest, kandidátov na ich primátorov a internetových médií, ktoré sa téme venovali.

Viac informácií

100. výročie vzniku ČSR
29. októbra 2018 bol pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Česko-Slovenska spustený tematický zber troch stránok.

Viac informácií

Konspekt 9: Hudba 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 9 s kategóriou Hudba. Do zberu boli zaradené stránky známych slovenských interpretov, hudobných festivalov a folklórnych zoskupení. Zber prebiehal od 7. septembra 2018 do 10. septembra 2018.

Viac informácií

Konspekt 11: Jazyk, jazykoveda a literatúra 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 11 s kategóriou “Jazyk, jazykoveda a literatúra”. Zber prebiehal od 18. augusta 2018 do 21. augusta 2018.

Viac informácií

Konspekt 10: Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 10 s kategóriou “Chémia. Kryštalografia. Mineralogické vedy”. Zber prebiehal od 6. augusta 2018 do 9. augusta 2018.

Viac informácií

Tour de France 2018

Do tematického zberu tohtoročných cyklistických pretekov Tour de France na základe úspešných výsledkov slovenského jazdca Petra Sagana sme vybrali dve domény, ktoré sa venujú sledovaniu diania na pretekoch. Zbery prebiehali počas štyroch týždňov.

Viac informácií

Spolupracujúce subjekty 2018

27. júna bol spustený prvý tohtoročný zber stránok subjektov, ktoré s nami uzatvorili zmluvu umožňujúcu verejné sprístupnenie ich stránok a hlbší zber ako je to pri tematických alebo celoplošných zberoch. Zber bol spustený 27. júna o pol piatej popoludní a trval do 30. júna. Zozbieraných v ňom bolo 148 GB dát.

Viac informácií

Celoplošný zber 2018

Úspešný tretí celoplošný zber všetkých dostupných slovacikálnych webových sídiel katalógu DIP prebiehal od 16.5.2018 do 29.5.2018. Do zberu bolo zaradených 459832 domén z katalógu DIP.

Viac informácií

Konspekt 8: História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 8 s kategóriou “História a pomocné historické vedy. Biografické štúdie”. Zber prebiehal od 5. mája 2018 do 8. mája 2018. Zozbieralo sa pri ňom 25 GB dát.

Viac informácií

Konspekt 7: Geografia. Geológia. Vedy o Zemi 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 7 s kategóriou “Geografia. Geológia. Vedy o Zemi”. Zber prebiehal od 24. marca 2018 do 25. marca 2018.

Viac informácií

Kauza vraždy novinára Jána Kuciaka

Od 7. marca do 18. marca prebehli tri tematické zbery sledujúce vyšetrovanie a udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej.

Viac informácií

Konspekt 6: Fyzika a príbuzné vedy 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 6 s kategóriou “Fyzika a príbuzné vedy”. Zber prebiehal od 24. marca 2018 do 25. marca 2018.

Viac informácií

Olympijské hry Pjongčang 2018

tematický zber Zimných olympijských hier v meste Pjongčang. Zber 11 domén prebiehal od 18. a 27. februára. Po oficiálnom ukončení ZOH prebiehal zber stránok Slovenského paralympijského výboru (12., 16. a 20. marca).

Viac informácií

Konspekt 5: Filozofia a náboženstvo 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 5 s kategóriou “Filozofia a náboženstvo”. Zber prebiehal od 3. marca 2018 do 6. marca 2018.

Viac informácií

Konspekt 4: Ekonomické vedy, obchod 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 4 s kategóriou “Ekonomické vedy, obchod”. Zber prebiehal od 17. februára 2018 do 19. februára 2018.

Viac informácií

Konspekt 3: Divadlo, film, tanec 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 3 s kategóriou “Divadlo, film, tanec”. Zber prebiehal od 3. februára 2018 do 6. februára 2018.

Viac informácií

Konspekt 2: Biologické vedy 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 2 s kategóriou “Biologické vedy”. Zber prebiehal od 20. januára 2018 do 23. januára 2018.

Viac informácií

Konspekt 1: Antropológia, etnografia 

výberový zber WWW stránok slovacikálneho charakteru, ktorým v katalógu Digitálnych prameňov prislúcha číslo konspektu 1 s kategóriou “Antropológia, etnografia”. Zber prebiehal od 6. januára 2018 do 7. januára 2018.

Viac informácií

Ukončené kampane

Kultúrny profil Slovenska – galérie: zber WWW slovenských galérií bol spustený 22. decembra 2017 a prebiehal do 24. decembra 2017.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – múzeá: zber prebiehal od piatku, 15. decembra 2017 do 18. decembra 2017.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – knižnice: zber prebiehal od piatku, 8. decembra 2017 do pondelka, 11. decembra 2017.

Viac informácií

Spolupracujúce subjekty

Od piatku 24. novembra bol spustený zber domén spolupracujúcich subjektov.

Viac informácií

Voľby do vyšších územných celkov 2017: zbery prebiehali od septembra do novembra 2017

Tematický zber sa sústredil na voľby do vyšších územných celkov, ktoré sa konali dňa 4. 11. 2017. V rámci zberu sa mapovala predvolebná kampaň kandidátov VÚC, boli zaznamenané volebné výsledky a reakcie na ne.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – Folklórne festivaly 2017: zber prebiehal 19. júla, 30. a 31. augusta 2017

Tematický zber obsahujúci domény troch významných folklórnych festivalov: Folklórny festival Východná, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci a Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni 2017.

Viac informácií

Úspechy našich športovcov, leto 2017: zber prebiehal 19. júla 2017

Tematický zber mapujúci úspechy slovenských športovcov na medzinárodnom poli prebiehal 19. júla 2017. V zbere boli zaradené 2 domény.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 30. júna do 6. júla 2017

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zmluvou o poskytovaní elektronických online prameňov sa môže dohodnúť verejné zobrazovanie archivovaných stránok. Druhý tohtoročný zber zazmluvnených inštitúcií obsiahol 117 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – galérie: zber prebiehal od 21. mája 2017 do 23. mája 2017

V tematickej kampani slovenských galérií sme zbierali 25 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – múzeá: zber prebiehal od 20. mája 2017 do 22. mája 2017

20. máj 2017 nebol len dátumom Noci múzeí a galérii, ale aj dňom tematického zberu 91 URL slovenských múzeí.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – knižnice: zber prebiehal od 19. mája 2017 do 23. mája 2017

Dňa 19. mája 2017 sme spustili tematický zber 68 domén slovenských knižníc.

Viac informácií

Celoplošný zber 2017: zber prebiehal od 24.2.2017 do 2.3.2017

Druhý celoplošný (celodoménový, komplexný) zber v rámci rutinnej prevádzky IS Digitálne pramene. Zaradených do neho bolo 386228 domén z katalógu DIP.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 20. februára do 8. marca 2017

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zmluvou o poskytovaní elektronických online prameňov sa môže dohodnúť verejné zobrazovanie archivovaných stránok. Prvý tohtoročný zber zazmluvnených inštitúcií obsiahol 111 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – divadlá: zber prebiehal od 26. januára 2017 do 31. januára 2017

Prvý tohtoročný harvest sme venovali slovenským divadlám. Zber celkovo 49 domén sme v tematickom zbere spustili 26. januára 2017. Opakovane sme spustili zber dvoch domén.

Viac informácií

Zrealizované kampane

Predsedníctvo SR v Rade EÚ: zber prebiehal od 1. 7. 2016 do 7. 1. 2017

Od 1. júla 2016 prebrala Slovenská republika svoje historicky prvé polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Od tohto dňa až do 31.12.2016 prebiehal pravidelný zber, ktorým sme mapovali podujatia, programy a aktivity týkajúce sa slovenského predsedníctva.

Viac informácií

Tematický zber – galérie: zber prebiehal 28. decembra 2016

V tematickom zbere Kultúrny profil Slovenska – galérie sme zbierali 25 domén slovenských galérií.

Viac informácií

Tematický zber – múzeá: zber prebiehal od 23. 12. do 27. 12. 2016

V tematickom zbere Kultúrny profil Slovenska – múzeá sme zbierali domény 91 slovenských múzeí.

Viac informácií

Tematický zber – knižnice: zber prebiehal od 23. 12. do 27. 12. 2016

V tematickom zbere slovenských knižníc sme zbierali domény 68 slovenských knižníc.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 10.12.2016 do 19.12.2016

Tretí tohtoročný výberový zber spolupracujúcich inštitúcií sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v dvoch etapách, do ktorých sú rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (85 domén).

Viac informácií

Celoplošný zber: zber prebiehal od 7.10.2016 do 11.10.2016

Prvý celoplošný (celodoménový, komplexný) zber v rámci rutinnej prevádzky IS Digitálne pramene. Zaradených do neho bolo 360 628 domén z katalógu DIP.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 30.9.2016 do 3.10.2016

Druhý tohtoročný výberový zber spolupracujúcich inštitúcií sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v dvoch etapách, do ktorých sú rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (74 domén).

Viac informácií

OH Rio 2016: zber prebiehal od 12.8.2016 do 19.9.2016

Dňa 12.08.2016 sme spustili tematickú kampaň OH Rio 2016. Kampaň tvorili domény Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru. Olympijské hry 2016 v brazílskom Rio de Janeiro prebiehali od 05. 08. do 21. 08. 2016, paralympiáda sa konala od 07. 09. do 18. 09. 2016. Domény sme zbierali priebežne počas trvania Olympijských a paralympijských hier.

Viac informácií

Tour de France 2016: zber prebiehal dňa 25.7.2016

Tematický zber na základe úspešných výsledkov slovenského jazdca Petra Sagana.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska: zber prebiehal od 23. 6. do 22. 8. 2016

Pre tematický zber sa vyberali webové stránky kultúrnych inštitúcií (knižnice, galérie a múzeá) a najvýznamnejších slovenských folklórnych festivalov.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 3.6. do 12.7.2016

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v troch etapách, do ktorých boli rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (67 domén).

Viac informácií

Parlamentné voľby 2016: zber prebiehal od januára do apríla 2016

Tematický zber sa sústredil na parlamentné voľby, ktoré sa konali dňa 5.3.2016. V rámci zberu sa mapovala predvolebná kampaň politických strán, zaznamenávali sa volebné výsledky a reakcie na ne.

Viac informácií

Celoplošná kampaň

Pilotný celoplošný zber: zber prebiehal v decembri 2015

Pilotný  celoplošný (komplexný) zber bol realizovaný v čase implementácie projektu „Digitálne pramene“. Z celkového počtu 332 896 domén sa podarilo zozbierať 241 717 domén.

Viac informácií

Tematická kampaň

Pilotný tematický zber: zber prebiehal od 27. 11. do 18. 12 .2015

Pilotný tematický zber sa realizoval v čase implementácie projektu „Digitálne pramene“. Zbierali sa vybrané webové stránky z tematickej oblasti Kultúrny profil Slovenska (knižnice, múzeá, galérie a archívy).

Viac informácií

Výberová kampaň

Pilotný výberový zber: zber prebiehal v decembri 2015

V rámci pilotnej prevádzky projektu sa zbieralo 10 elektronických on-line seriálov, ktoré boli vybrané v spolupráci s NA ISSN.

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!