Kampane www

 

Zber sa vykonáva v súlade s Politikou zberu DIP WWW vo forme kampaní, ktoré rozdeľujeme na celoplošné, tematické a výberové. Z hľadiska času ich delíme na plánované, prebiehajúce a ukončené.

Celoplošné kampane sa spúšťajú spravidla raz ročne. Pri tematickej kampani sa webové stránky vyberajú podľa témy a spúšťajú sa niekoľkokrát ročne. Pri výberovej kampani sa na začiatku zadefinujú URL adresy, ktoré sa budú zbierať. Výber sa uskutočňuje na základe zadefinovaných vstupov a zbery sa spúšťajú podľa potreby.

Plánované kampane

Kampane na rok 2017 sú naplánované v prílohe dokumentu Politika zberu DIP WWW 2017.

Kultúrny profil Slovenska – múzeá: zber bude prebiehať v piatok, 15. decembra 2017.

Kultúrny profil Slovenska – galérie: zber je naplánovaný na piatok, 22. decembra 2017.

Prebiehajúce kampane

Univerzitná knižnica v Bratislave

stránky Univerzitnej knižnice v Bratislave zbierame pravidelne každý mesiac (okrem výberového zberu slovenských knižníc a celoplošného zberu).

Ukončené kampane

Kultúrny profil Slovenska – knižnice: zber prebiehal od piatku, 8. decembra 2017 do pondelka, 11. decembra 2017.

Spolupracujúce subjekty

Od piatku 24. novembra bol spustený zber domén spolupracujúcich subjektov.

Viac informácií

Voľby do vyšších územných celkov 2017: zber prebieha od septembra 2017

Tematický zber sa sústredl na voľby do vyšších územných celkov, ktoré sa konali dňa 4. 11. 2017. V rámci zberu sa mapovala predvolebná kampaň kandidátov VÚC, boli zaznamenané volebné výsledky a reakcie na ne.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – Folklórne festivaly 2017: zber prebiehal 19. júla, 30. a 31. augusta 2017

Tematický zber obsahujúci domény troch významných folklórnych festivalov: Folklórny festival Východná, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci a Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni 2017.

Viac informácií

Úspechy našich športovcov, leto 2017: zber prebiehal 19. júla 2017

Tematický zber mapujúci úspechy slovenských športovcov na medzinárodnom poli prebiehal 19. júla 2017. V zbere boli zaradené 2 domény.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 30. júna do 6. júla 2017

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zmluvou o poskytovaní elektronických online prameňov sa môže dohodnúť verejné zobrazovanie archivovaných stránok. Prvý tohtoročný zber zazmluvnených inštitúcií obsiahol 117 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – galérie: zber prebiehal od 21. mája 2017 do 23. mája 2017

V tematickej kampani slovenských galérií sme zbierali 25 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – múzeá: zber prebiehal od 20. mája 2017 do 22. mája 2017

20. máj 2017 nebol len dátumom Noci múzeí a galérii, ale aj dňom tematického zberu 91 URL slovenských múzeí.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – knižnice: zber prebiehal od 19. mája 2017 do 23. mája 2017

Dňa 19. mája 2017 sme spustili tematický zber 68 domén slovenských knižníc.

Viac informácií

Celoplošný zber 2017: zber prebiehal od 24.2.2017 do 2.3.2017

Druhý celoplošný (celodoménový, komplexný) zber v rámci rutinnej prevádzky IS Digitálne pramene. Zaradených do neho bolo 386228 domén z katalógu DIP.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 20. februára do 8. marca 2017

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zmluvou o poskytovaní elektronických online prameňov sa môže dohodnúť verejné zobrazovanie archivovaných stránok. Prvý tohtoročný zber zazmluvnených inštitúcií obsiahol 111 domén.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska – divadlá: zber prebiehal od 26. januára 2017 do 31. januára 2017

Prvý tohtoročný harvest sme venovali slovenským divadlám. Zber celkovo 49 domén sme v tematickom zbere spustili 26. januára 2017. Opakovane sme spustili zber dvoch domén.

Viac informácií

Zrealizované kampane

Kampane na rok 2016 boli naplánované na základe prílohy dokumentu Politika zberu DIP WWW 2016.

Predsedníctvo SR v Rade EÚ: zber prebiehal od 1. 7. 2016 do 7. 1. 201

Od 1. júla 2016 prebrala Slovenská republika svoje historicky prvé polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Od tohto dňa až do 31.12.2016 prebiehal pravidelný zber, ktorým sme mapovali podujatia, programy a aktivity týkajúce sa slovenského predsedníctva.

Viac informácií

Tematický zber – galérie: zber prebiehal 28. decembra 2016

V tematickom zbere Kultúrny profil Slovenska – galérie sme zbierali 25 domén slovenských galérií.

Viac informácií

 

Tematický zber – múzeá: zber prebiehal od 23. 12. do 27. 12. 2016

V tematickom zbere Kultúrny profil Slovenska – múzeá sme zbierali domény 91 slovenských múzeí.

Viac informácií

 

Tematický zber – knižnice: zber prebiehal od 23. 12. do 27. 12. 2016

V tematickom zbere slovenských knižníc sme zbierali domény 68 slovenských knižníc.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 10.12.2016 do 19.12.2016

Tretí tohtoročný výberový zber spolupracujúcich inštitúcií sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v dvoch etapách, do ktorých sú rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (85 domén).

Viac informácií

Celoplošný zber: zber prebiehal od 7.10.2016 do 11.10.2016

Prvý celoplošný (celodoménový, komplexný) zber v rámci rutinnej prevádzky IS Digitálne pramene. Zaradených do neho bolo 360 628 domén z katalógu DIP.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 30.9.2016 do 3.10.2016

Druhý tohtoročný výberový zber spolupracujúcich inštitúcií sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v dvoch etapách, do ktorých sú rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (74 domén).

Viac informácií

OH Rio 2016: zber prebiehal od 12.8.2016 do 19.9.2016

Dňa 12.08.2016 sme spustili tematickú kampaň OH Rio 2016. Kampaň tvorili domény Slovenského olympijského výboru a Slovenského paralympijského výboru. Olympijské hry 2016 v brazílskom Rio de Janeiro prebiehali od 05. 08. do 21. 08. 2016, paralympiáda sa konala od 07. 09. do 18. 09. 2016. Domény sme zbierali priebežne počas trvania Olympijských a paralympijských hier.

Viac informácií

Tour de France 2016: zber prebiehal dňa 25.7.2016

Tematický zber na základe úspešných výsledkov slovenského jazdca Petra Sagana.

Viac informácií

Kultúrny profil Slovenska: zber prebiehal od 23. 6. do 22. 8. 2016

Pre tematický zber sa vyberali webové stránky kultúrnych inštitúcií (knižnice, galérie a múzeá) a najvýznamnejších slovenských folklórnych festivalov.

Viac informácií

Spolupracujúce inštitúcie: zber prebiehal od 3.6. do 12.7.2016

Výberový zber sa realizuje podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber prebiehal v troch etapách, do ktorých boli rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (67 domén).

Viac informácií

Parlamentné voľby 2016: zber prebiehal od januára do apríla 2016

Tematický zber sa sústredil na parlamentné voľby, ktoré sa konali dňa 5.3.2016. V rámci zberu sa mapovala predvolebná kampaň politických strán, zaznamenávali sa volebné výsledky a reakcie na ne.

Viac informácií

Celoplošná kampaň

Pilotný celoplošný zber: zber prebiehal v decembri 2015

Pilotný  celoplošný (komplexný) zber bol realizovaný v čase implementácie projektu „Digitálne pramene“. Z celkového počtu 332 896 domén sa podarilo zozbierať 241 717 domén.

Viac informácií

Tematická kampaň

Pilotný tematický zber: zber prebiehal od 27.11. do 18.12.2105

Pilotný tematický zber sa realizoval v čase implementácie projektu „Digitálne pramene“. Zbierali sa vybrané webové stránky z tematickej oblasti Kultúrny profil Slovenska (knižnice, múzeá, galérie a archívy).

Viac informácií

Výberová kampaň

Pilotný výberový zber: zber prebiehal v decembri 2015

V rámci pilotnej prevádzky projektu sa zbieralo 10 elektronických on-line seriálov, ktoré boli vybrané v spolupráci s NA ISSN.

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk