Návrh na archiváciu webového sídla

Informácie pre navrhovateľa

Archivujú sa webové stránky významnej vedeckej a kultúrnej hodnoty. Predbežne sa nearchivujú videá, údaje zo sociálnych sietí, webové stránky súkromných osôb, portály PC hier, katalógy produktov, komerčné www stránky.

Prostredníctvom nasledovného formulára môžete navrhnúť webové sídlo na uloženie do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky webového kultúrneho dedičstva v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Prosíme o zasielanie webových stránok, ktoré spĺňajú aspoň jedno z nasledovných kritérií:

  • webové stránky publikované na území SR
  • webové stránky v slovenskom jazyku
  • webové stránky slovenských autorov
  • webové stránky o Slovensku a o Slovákoch
Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk