Archivácia

Archivácia

Prostredníctvom formulára môžete navrhnúť webové sídlo na uloženie do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky webového kultúrneho dedičstva v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Archivujú sa webové stránky významnej vedeckej a kultúrnej hodnoty. Archivácia sa uskutočňuje výberovo v súlade s Politikou zberu WWW. Nearchivujú sa videá, údaje zo sociálnych sietí, webové stránky súkromných osôb, portály PC hier, katalógy produktov, komerčné www stránky. Archivácia zahŕňa kompletnú verziu webu vrátane kaskádového štýlovania (CSS), fotografií a ďalších artefaktov. Väčšina multimediálneho obsahu nepatrí do predmetu archivácie. V licenčnej zmluve je možné určiť limity pre každý artefakt samostatne. Uzatvorte licenčnú zmluvu na zaradenie webového sídla do systematicky budovaných a chránených depozitných fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Ak máte webové sídlo označené verejnou licenciou Creative Commons, nemusíte zmluvu uzatvárať.

Prosíme o zasielanie webových stránok, ktoré spĺňajú aspoň jedno z nasledovných kritérií:

  • webové stránky publikované na území SR
  • webové stránky v slovenskom jazyku
  • webové stránky slovenských autorov
  • webové stránky o Slovensku a o Slovákoch

Licenčná zmluva

Uzatvorte s Univerzitnou knižnicou v Bratislave Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov. Zmluvne ošetrené stránky a objekty (webové sídla, publikácie, artefakty, …) budú uložené do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky webového kultúrneho dedičstva (licenčná zmluva).

Deklarácia Creative Commons

Deklarujte explicitne verejnú licenciu Creative Commons na uloženie, sprístupnenie a využitie Vášho digitálneho prameňa (webového sídla, publikácie, objektu). Uverejnite prosím na webovom sídle odpovedajúce logo Creative Commons a doplňte HTML kód stránky o segment licencie CC (návod ako na to). Takto označené pramene budú môcť byť uložené do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Budeme radi, ak na vašich stránkach uvediete, že sú archivované v Archíve digitálnych prameňov. Logo Archívu digitálnych prameňov si môžete stiahnuť (pravým kliknutím Uložiť obrázok ako…) a vložiť na vašu stránku. Logo môžete vložiť aj prostredníctvom priloženého HTML kódu.

Logo s bielym pozadím Webdepozit logo

Kód do stránky

<a href="https://www.webdepozit.sk" target="_blank"><img src="https://www.webdepozit.sk/obrazky/loga/dip-logo-180px.jpg" width="180px"></a>
Logo s priehľadným pozadím Webdepozit logo priehľadné

Kód do stránky

<a href="https://www.webdepozit.sk" target="_blank"><img src="https://www.webdepozit.sk/obrazky/loga/dip-logo-180px.png" width="180px"></a>

 

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk