Cooperating institutions

Institution Resource Name (title name) Website (URL) Agreement Number
Národný onkologický ústav Národný onkologický inštitút www.noisk.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_44
Národný onkologický ústav Národný onkologický ústav www.nou.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_44
Spolok slovenských spisovateľov, občianske združenie Literárny týždenník www.literarny-tyzdennik.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_43
Spolok slovenských spisovateľov, občianske združenie Spolok slovenských spisovateľov, krajská odbočka Trenčín sss-trencin.szm.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_43
Spolok slovenských spisovateľov, občianske združenie Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina spolokza.wordpress.com/ DDP_ZMLUVA_2020_43
Spolok slovenských spisovateľov, občianske združenie Spolok slovenských spisovateľov www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_43
National Agricultural and Food Centre (NPPC) Newsletter, ISSN 2644-5662 www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/407-newsletter?Itemid=195 DDP_ZMLUVA_2020_42
Department of Economic Policy, Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava Department of Economic Policy Working Paper Series, ISSN 1339-0430 nhf.euba.sk/katedry/katedra-hospodarskej-politiky/working-papers DDP_ZMLUVA_2020_41
Vedátor Vedátor www.vedator.space DDP_ZMLUVA_2020_40
Force Majeure o.z. Scifi, ISSN 1339-8180 www.scifi.sk DDP_ZMLUVA_2020_39
Národné osvetové centrum Národné osvetové centrum www.nocka.sk DDP_ZMLUVA_2020_38
Regionálne múzeum Mojmírovce Regionálne múzeum Mojmírovce www.muzeummojmirovce.sk DDP_ZMLUVA_2020_37
Občianske združenie Bratislavské rožky Bratislavské rožky, ISSN 2585-8122 www.bratislavskerozky.sk DDP_ZMLUVA_2020_36
Spolok Slovákov z Bulharska Titul Fajauka, ISSN 2644-593X www.ssb.sk/ecasopis DDP_ZMLUVA_2020_35
The Simuliid Research Group, Bratislava The Simuliid bulletin , ISSN 2397-5075 simuliid-bulletin.blogspot.com DDP_ZMLUVA_2020_34
OZ POLE Pole – Kultúrno-spoločenský blog www.poleblog.sk DDP_ZMLUVA_2020_33
Vlastivedné múzeum v Hlohovci Vlastivedné múzeum v Hlohovci www.muzeumhlohovec.sk DDP_ZMLUVA_2020_32
OZ „swinedaily“ Titul Swine daily, ISSN 2585-7886 www.swinedaily.com/ DDP_ZMLUVA_2020_31
Spolok pre montánny výskum Montanistika www.montanistika.sk DDP_ZMLUVA_2020_30
The Museum of Education and Pedagogy Magazine Historicko-pedagogické fórum www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=15 DDP_ZMLUVA_2020_29
Jana Plauchová Stránky Jany Plauchovej o literatúre, vesmíre a živote www.adhara.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_28
LOGOS ART KLUB, o. z. Trnavský literárny almanach www.trnavsky-literarny-almanach.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_27
Kysucké múzeum v Čadci Titul Kysucký múzejník, ISSN 2729-7446 www.kysuckemuzeum.sk/edicna-cinnost/2115-kysucky-muzejnik DDP_ZMLUVA_2020_26
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR Responsible Care Slovakia www..rcsk.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_25
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR www.zchfp.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_25
Trnava Self-governing Region Trnava Self-governing Region www.trnava-vuc.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_24
Košice – Tourism Visit Košice www.visitkosice.org/ DDP_ZMLUVA_2020_23
National Health Information Centre Slovak Medical Library www.sllk.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_22
National Health Information Centre National Health Information Centre www.nczisk.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_22
Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský kraj www.bratislavskykraj.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_21
Klub ochrany technických pamiatok, o.z. Klub ochrany technických pamiatok www.kotp.sk DDP_ZMLUVA_2020_20
Industrial Property Office of the Slovak Republic Titul E-zine ÚPV SR, ISSN 1337-5504 www.indprop.gov.sk/?e-zine-upv-sr DDP_ZMLUVA_2020_19
Business Intelligence Club, o. z. Titul Prekroč svoj tieň, ISSN 2644-6707 www.prekrocsvojtien.sk DDP_ZMLUVA_2020_18
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Zemiaky. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-9246) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Zelenina. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-8010) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Vinič hroznorodý, hroznové víno. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1339-0937) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Strukoviny. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1339-0589) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Priemyselné krmivá. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1339-0929) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Ovocie. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-8002) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Ovce. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-516X) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Olejniny. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1339-0023) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Obilniny. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-483X) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Mlieko. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-4848) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Kozy. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-7790) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-5143) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Jatočné ošípané. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-5151) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Hydina a vajcia. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-7804) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
National Agricultural and Food Centre
Branch: Research Institute of Agriculture and Food Economics
Cukrová repa, cukor. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-7243) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Košice Región Turizmus Košice Region www.kosiceregion.com DDP_ZMLUVA_2020_16
Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever Slovenský raj – vitajte v raji www.slovenskyraj.eu DDP_ZMLUVA_2020_15
Domka – Združenie saleziánskej mládeže Domka – Združenie saleziánskej mládeže www.domka.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_14
Spoločnosť Božieho Slova Spoločnosť Božieho Slova www.verbisti.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_13
Xalan s.r.o.
Nedbalova 11, Nitra
Titul Slovenský hokejbalový portál
ISSN 2453-7071
www.tophbl.sk DDP_ZMLUVA_2020_12
Faculty of Humanities at the University of Žilina Titul Mediamatika a kultúrne dedičstvo, ISSN 1339-777X fhv.uniza.sk/mkd_revue/index.html DDP_ZMLUVA_2020_11
Peter Delinčák Astronomy.sk www.astronomy.sk DDP_ZMLUVA_2020_10
ANČA, občianske združenie Fest Anča International Animation Festival www.festanca.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_09
Slovak National Theatre Slovak National Theatre www.snd.sk DDP_ZMLUVA_2020_08
Divadlo Jána Palárika v Trnave Divadlo Jána Palárika v Trnave www.djp.sk DDP_ZMLUVA_2020_07
Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu www.lesytanap.sk DDP_ZMLUVA_2020_06
The Supreme Court of the Slovak republic Bulletin (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
ISSN 2453-7705
www.nsud.sk/bulletin/ DDP_ZMLUVA_2020_05
Združenie rodinných kruhov
Medzilaborecká 17, Bratislava
Magyar iskola , ISSN 2585-853X www.magyar-iskola.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_04
Združenie rodinných kruhov
Medzilaborecká 17, Bratislava
Nyugdijban, ISSN 2644-6529 www.nyugdijban.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_04
National Agricultural and Food Centre Scientific periodical Economics of Agriculture, ISSN 1338 – 6336 www.vuepp.sk/ep.htm DDP_ZMLUVA_2020_03
Občianske združenie CHRIST-NET.SK Christ-net.sk, ISSN 1338-273X www.christ-net.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_02
Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. Poľnoinfo, ISSN 1337-8937 www.polnoinfo.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_01

Institution Resource Name (title name) Website (URL) Agreement Number
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny Slovenčinár, ISSN 1339-4908 www.sausba.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_21
Department of History,
Faculty of Education Comenius University in Bratislava
Verbum historiae, ISSN 1339-4053 verbum-historiae.blogspot.com/ DDP_ZMLUVA_2019_20
Ústav pamäti národa (The Nation´s Memory Institute) November. Očami ŠtB a ulice, ISBN 978-80-89335-22-0
Zostavili: Peter Balun, Gábor Strešňák
www.upn.gov.sk/publikacie_web/november-89.pdf/ DDP_ZMLUVA_2019_19
Forests of the Slovak Republic Forests of the Slovak Republic www.lesy.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_18
Platform for Literature and Research Platform for Literature and Research, ISSN 2453-9147 www.lesy.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_17
Cartoon Gallery Cartoon Gallery
European Cartoon Gallery
www.cartoongallery.eu/ DDP_ZMLUVA_2019_16
Liptovské múzeum v Ružomberku Liptov Museum in Ružomberok (Museum of Liptov Village) mld.liptovskemuzeum.sk/
(site vanished)
DDP_ZMLUVA_2019_15
Liptovské múzeum v Ružomberku Liptov Museum in Ružomberok www.liptovskemuzeum.sk DDP_ZMLUVA_2019_15
Presov University in Presov
Presov University Press in Presov
Journal Acta Patristica, ISSN 2644-5026 actapatristica.unipo.sk DDP_ZMLUVA_2019_14
Slovenská lyžiarska asociácia Slovenská lyžiarska asociácia www.slovak-ski.sk DDP_ZMLUVA_2019_13
Sports-Info Media, s.r.o. Biatlon-Info.sk – new Slovak portal about world biathlon www.biatlon-info.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_12
Sports-Info Media, s.r.o. Cycling-Info.sk – Slovak portal about world cycling,
ISSN 1338-6506
www.cycling-info.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_12
Mgr. Alexander Lačný MaleKarpaty.com www.malekarpaty.com DDP_ZMLUVA_2019_11
Institute of State and Law SAS Institute of State and Law SAS www.usap.sav.sk DDP_ZMLUVA_2019_10
Institute for Forecasting
Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Science
Electronic journal Foresight, Analysis and Recommendations, ISSN 1338-3590 www.prog.sav.sk/index.php/zakladne-informacie DDP_ZMLUVA_2019_09
Institute for Forecasting
Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Science
Institute for Forecasting www.prog.sav.sk DDP_ZMLUVA_2019_09
The Autistic centre Andreas, n.o. The Autistic centre Andreas®, n.o. www.andreas.sk DDP_ZMLUVA_2019_08
OMBUDSPOT – Združenie na ochranu práv spotrebiteľov, o.z. OMBUDSPOT www.ombudspot.sk DDP_ZMLUVA_2019_07
EPRAVO Group, s.r.o. epravo.sk www.epravo.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_06
Slovak Governance Institute Publications and outputs of SGI www.governance.sk/gov_publication/ DDP_ZMLUVA_2019_05
Slovenská akademická asociáca pre medzinárodnú spoluprácu, o.z. Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, ISSN 1338-8231 www.euroguidance.sk/index.php?sw=6 DDP_ZMLUVA_2019_04
Union of Museums in Slovakia Union of Museums in Slovakia www.zms.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_03
Vydavateľstvo UNIVERSUM-EU, spol. s r.o. Young Science, ISSN 1339-3189 www.mladaveda.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_02
Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku Cultural Oxygen, ISSN 1339-6919 www.ikp.sk/category/znovuzrodenie-kritiky/ DDP_ZMLUVA_2019_01

Institution Website (URL) Agreement Number
Univerzita sv. Cyrila a Metoda – Filozofická fakulta (časopis Via Historiae) ff.ucm.sk/sk/casopis-via-historiae/ DDP_ZMLUVA_2018_18
Bahájske spoločenstvo v SR www.bahai.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_17
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch www.muzeumnz.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_16
Omediach.com / Miramedia www.omediach.com/ DDP_ZMLUVA_2018_15
DENEBOLA, s.r.o.,
Astronómia On-Line
www.astronomiaonline.org/ DDP_ZMLUVA_2018_14
Hvezdáreň a planetárium v Prešove www.astropresov.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_13
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR www.ordinariat.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_12
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove www.suh.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_11
Mnísi z rehole svätého Benedikta, cirkevná organizácia www.benediktini.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_10
Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho www.tesitelky.eu/ DDP_ZMLUVA_2018_09
Opera Slovakia, o.z. www.operaslovakia.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_08
Bábkové divadlo v Košiciach www.bdke.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_07
Radošinské naivné divadlo
Agentúra RND, s r.o.
www.rnd.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_06
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves www.spisskedivadlo.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_05
Mestské divadlo – Divadlo z pasáže n.o. www.divadlozpasaze.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_04
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici www.svkbb.eu/ DDP_ZMLUVA_2018_03
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici www.lhmbb.eu/ DDP_ZMLUVA_2018_03
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici www.lhmbb.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_03
Ved.sk (OZ Rodný kruh) www.ved.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_02
Rodnacesta.sk (OZ Rodný kruh) www.rodnacesta.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_02
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Generálny biskupský úrad ECAV
www.ecav.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_01

Institution Website (URL) Agreement Number
HACCP Consulting (Potravinárstvo ISSN 1337-0960) www.potravinarstvo.com/ DDP_ZMLUVA_2017_15
Ústav etnológie SAV (online monographs) uet.sav.sk/?q=sk/online-publikacie/ DDP_ZMLUVA_2017_14
Ústav etnológie SAV (Slovenský národopis ISSN 1339-9357) uet.sav.sk/?q=sk/slovensky-narodopis/ DDP_ZMLUVA_2017_14
Ústav etnológie SAV uet.sav.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_14
Združenie učiteľov chémie www.zuch.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_13
Ústav anorganickej chémie SAV uach.sav.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_12
Novohradské osvetové stredisko www.noslc.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_11
Turistické informačné centrum – Humenné www.visithumenne.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_10
Mestské kultúrne stredisko, Humenné www.mskshe.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_10
Krajské múzeum v Prešove – Archeopark – Živá archeológia www.archeoparkhanusovce.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Krajské múzeum v Prešove – Vlastivedné múzeum v Hanušovciach www.muzeumhanusovce.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Krajské múzeum v Prešove www.muzeumpresov.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene www.djgt.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_08
Múzeum v Kežmarku www.kezmarok.com/ DDP_ZMLUVA_2017_07
Pohronské múzeum v Novej Bani www.pohronskemuzeum.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_06
Vihorlatské múzeum v Humennom www.muzeumhumenne.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_05
Kysucké múzeum v Čadci www.kysuckemuzeum.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_04
Divadlo v kufri – Tomáš Plaszky www.dvk.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_03
Mgr. Štefan Podolínsky – Stredoveké kostolíky na Slovensku www.apsida.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_02
Univerzita Mateja Bela v BB – Projekt Via Benedictina www.viabenedictina.eu/sk/ DDP_ZMLUVA_2017_01

Institution Website (URL) Agreement Number
Jozef Štefanek – Hrady a zámky na Slovensku www.hrady-zamky.sk DDP_ZMLUVA_2016_75
OZ Castellum ZELIZ (Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta Želiezovce) zeliezovcemuzeum.webnode.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_74
OZ Hradiská (Slovanské hradiská) www.hradiska.sk DDP_ZMLUVA_2016_73
Castellum n.o. – Nitriansky hrad www.nitrianskyhrad.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_72
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach www.zkgz.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_71
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk DDP_ZMLUVA_2016_70
Prešovská univerzita v Prešove (Univerzitná knižnica) www.pulib.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_70
Prešovská univerzita v Prešove (Na pulze ISSN 1339-3448) napulze.unipo.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_70
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch www.kniznicatopolcany.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Knihovník ISSN 1339-4428) www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/34-casopis-knihovnik DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Fridrich Konrad 1900 – 1982
ISBN 978-80-88761-60-0)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Rudolf Vrba 1924 – 2006
ISBN 978-80-88761-56-3)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Kolníková, Katarína 1921 – 2006
ISBN 978-80-88761-50-1)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch ( Buzna, Alexander 1886 – 1945
ISBN 978-80-88761-54-9)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Štepka, Stanislav 1944-
ISBN 978-80-88761-52-5)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Róbert Dian – RODI www.rodi.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_68
Róbert Dian – Misc (en) www.rodi.sk/misc/ DDP_ZMLUVA_2016_68
Róbert Dian – Blog www.rodi.sk/blog/ DDP_ZMLUVA_2016_68
ZRUSR, Folklórny súbor Karpaťanin-senior, o,z. www.karpatanin.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_67
Decus, s. r. o. www.muzeum.sk DDP_ZMLUVA_2016_66
Šarišská galéria v Prešove www.sgpresov.sk DDP_ZMLUVA_2016_65
Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši www.galerialm.sk DDP_ZMLUVA_2016_64
Ľudová hudba Bystrianka, Svit www.bystrianka.sk DDP_ZMLUVA_2016_63
 Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk DDP_ZMLUVA_2016_62
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica www.ssgbb.sk DDP_ZMLUVA_2016_61
Tatranská galéria v Poprade www.tatragaleria.sk DDP_ZMLUVA_2016_60
Mestská knižnica Kežmarok www.kniznica.kezmarok.sk DDP_ZMLUVA_2016_59
Miestna knižnica Bratislava – Petržalka www.kniznicapetrzalka.sk DDP_ZMLUVA_2016_58
 Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici www.library.umb.sk DDP_ZMLUVA_2016_57
 Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove www.kniznica-poh.sk DDP_ZMLUVA_2016_56
 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne www.oravskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_55
Verejná knižnica Mikuláša Kováča www.vkmk.sk DDP_ZMLUVA_2016_54
Knižnica Jána Kollára Kremnica www.kjkk.sk DDP_ZMLUVA_2016_53
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave www.kniznicatrnava.sk DDP_ZMLUVA_2016_52
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda www.kniznicads.sk DDP_ZMLUVA_2016_51
Štátna vedecká knižnica v Košiciach www.svkk.sk DDP_ZMLUVA_2016_50
Goethe-Institut Bratislava – Knižnica www.goethe.de/ins/sk/sk/kul/bib.html DDP_ZMLUVA_2016_49
Goethe-Institut Bratislava www.goethe.de/ins/sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_49
 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava www.kniznica-rv.sk DDP_ZMLUVA_2016_48
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši www.kniznicagfb.sk DDP_ZMLUVA_2016_47
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch www.abkniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_46
Okresná knižnica Dávida Gutgesela www.gutgesel.sk DDP_ZMLUVA_2016_45
Tekovská knižnica v Leviciach www.kniznicalevice.sk DDP_ZMLUVA_2016_44 (valid until 30.6.2021)
Záhorská knižnica www.zahorskakniznica.eu DDP_ZMLUVA_2016_43
 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi www.hnkpd.sk DDP_ZMLUVA_2016_42
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši www.hnk-vk.sk DDP_ZMLUVA_2016_41
Galantská knižnica www.galantskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_40
Mestská knižnica Michala Chrásteka www.mskcentrum.sk/kniznica DDP_ZMLUVA_2016_39
Novohradská knižnica v Lučenci www.nklc.sk DDP_ZMLUVA_2016_38
Mestská knižnica Hlohovec kniznica.mskchc.sk DDP_ZMLUVA_2016_37
Mestská knižnica vo Svite www.kniznicasvit.sk DDP_ZMLUVA_2016_36
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne www.kjszkom.sk DDP_ZMLUVA_2016_35
Parlamentná knižnica Národnej rady SR kniznica.nrsr.sk DDP_ZMLUVA_2016_34
Slovenská pedagogická knižnica www.spgk.sk DDP_ZMLUVA_2016_33
Kysucká knižnica v Čadci www.kniznica-cadca.sk DDP_ZMLUVA_2016_32
Staromestská knižnica www.starlib.sk DDP_ZMLUVA_2016_31
RNDr. Karol Galek MSc. – súkromná osoba galek.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_30
Lesnícke a drevárske múzeum www.ldmzvolen.sk DDP_ZMLUVA_2016_29
Mgr. Kristína Ulmanová – súkromná osoba blogy.hnonline.sk/pouzivatel/kristina-ulmanova DDP_ZMLUVA_2016_28
Mgr. Kristína Ulmanová – súkromná osoba www.kristinaulmanova.sk DDP_ZMLUVA_2016_28
Strana Sloboda a solidarita (SaS) – politická strana www.strana-sas.sk DDP_ZMLUVA_2016_27
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba annazemanova.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_22
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba www.dennikn.sk/autor/anna-zemanova/ DDP_ZMLUVA_2016_22
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba www.racan.sk/search/label/Zemanová%20A. DDP_ZMLUVA_2016_22
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. – súkromná osoba www.beblavy.sk DDP_ZMLUVA_2016_20
Mgr. Helena Mezenská – súkromná osoba www.helenamezenska.sk DDP_ZMLUVA_2016_13
Ing. Béla Bugár – súkromná osoba bugar.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_21
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni www.hradlubovna.sk DDP_ZMLUVA_2016_19
Súkromné centrum ŠPP Nová Dubnica www.specialnaporadna.sk DDP_ZMLUVA_2016_18
Časopis Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science (Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre) jmbfs.org DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre – Digitálna knižnica www.slpk.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Univerzitný informačný systém SPU v Nitre is.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Poľnohospodársky znalecký ústav  SPU v Nitre sites.google.com/site/agrojustice/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre www.agrobiotech.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Predajňa skrípt SPU v Nitre ves-spu.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
E-learning SPU v Nitre moodle.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Vydavateľstvo SPU Nitra www.vydavatelstvo.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Botanická záhrada pri SPU v Nitre www.bz.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre slpk.uniag.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre www.fzki.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre www.fesrr.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre www.fbp.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Technická fakulta SPU v Nitre www.tf.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre www.fem.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre www.fapz.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre (SPU v Nitre) www.uniag.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Banícke múzeum v Rožňave www.banmuz.sk DDP_ZMLUVA_2016_16
Ľubovnianska knižnica www.kniznicasl.sk DDP_ZMLUVA_2016_15
Záhorské múzeum v Skalici www.zahorskemuzeum.sk DDP_ZMLUVA_2016_14
Časopis Motus in verbo (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) motus.umb.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_12
Časopis Acta Historica Neosoliensia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/acta-historica-neosoliensia.html DDP_ZMLUVA_2016_12
asopis Nová filologická revue (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/nova-filologicka-revue/ DDP_ZMLUVA_2016_12
Západoslovenské múzeum v Trnave www.zsmuzeum.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_11
Štátna vedecká knižnica v Prešove www.svkpo.sk DDP_ZMLUVA_2016_10
MOST-HÍD – politická strana www.most-hid.sk DDP_ZMLUVA_2016_26
Science & Military – Veda a vojenstvo (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika) sm.aos.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_25
Inštitút pre verejné otázky www.ivo.sk DDP_ZMLUVA_2016_24
Malokarpatské múzeum v Pezinku www.muzeumpezinok.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_23
Spevácke zbory/Únia speváckych zborov Slovenska www.spevackezbory.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_09
Slovenská národná knižnica – Portál Spýtajte sa knižnice www.spytajtesakniznice.sk DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica – Katalóg digitálnej knižnice dikda.snk.sk/primo_library/libweb/action/search.do DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica – Projekt DIKDA (digitálna knižnica) www.dikda.eu DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica www.snk.sk DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská geologická spoločnosť www.geologickaspolocnost.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_07
Podunajské múzeum v Komárne www.muzeumkn.sk DDP_ZMLUVA_2016_06
Tekovské múzeum v Leviciach www.muzeumlevice.sk DDP_ZMLUVA_2016_05
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk DDP_ZMLUVA_2016_04
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií www.bisla.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_03
Centrum starej hudby www.earlymusic.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_02
Feel Art, n.o. Štvrtok na Ostrove www.feelart.sk DDP_ZMLUVA_2016_01

Institution Website (URL) Agreement Number
Knižnica ÚĽUV www.kniznicauluv.sk DDP_ZMLUVA_2015_26
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (updated as DDP_ZMLUVA_2018_03) www.svkbb.eu DDP_ZMLUVA_2015_25

Slovenská národná galéria www.sng.sk DDP_ZMLUVA_2015_24
Časopis Parazol (Univerzita. sv. Cyrila a Metoda v Trnave) ff.ucm.sk/sk/studentske-casopisy/ DDP_ZMLUVA_2015_23
Súkromná spojená škola v Martine www.ssusmartin.sk DDP_ZMLUVA_2015_22
Podtatranská knižnica v Poprade www.kniznicapp.sk DDP_ZMLUVA_2015_21
Ústredný archív SAV archiv.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_20
Časopis Dejiny (UNIVERSUM-EU, s.r.o.) dejiny.unipo.sk DDP_ZMLUVA_2015_19
Časopis Promanager (Business Intelligence Club, o.z.) www.promanager.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Časopis Prohuman (Business Intelligence Club, o.z.) www.prohuman.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Časopis Projustice (Business Intelligence Club, o.z.) www.projustice.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Ústav dejín umenia SAV dejum.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_17
Mestská knižnica v Bratislave www.mestskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2015_16
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote www.kmh.sk DDP_ZMLUVA_2015_15
Krajská knižnica v Žiline www.krajskakniznicazilina.sk DDP_ZMLUVA_2015_14
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne www.kniznicasamorin.sk DDP_ZMLUVA_2015_13
Turčianska knižnica v Martine www.turcianskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2015_12
Turčianska knižnica v Martine www.tkmartin.sk DDP_ZMLUVA_2015_12
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre www.krajskakniznicanitra.sk DDP_ZMLUVA_2015_11
Ústav experimentálnej psychológie SAV psychologia.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_10
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči www.skn.sk DDP_ZMLUVA_2015_09
Časopis Kritika prekladu (Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta) ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html DDP_ZMLUVA_2015_08
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto kniznica.kysuckenovemesto.sk DDP_ZMLUVA_2015_07
Kysucké Nové Mesto www.kysuckenovemesto.sk DDP_ZMLUVA_2015_07
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen www.kskls.sk DDP_ZMLUVA_2015_06
Mestská knižnica Ružomberok www.kniznicark.sk DDP_ZMLUVA_2015_05
Malokarpatská knižnica v Pezinku www.kniznicapezinok.sk DDP_ZMLUVA_2015_04
Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice www.svusav.sk DDP_ZMLUVA_2015_03
Mestská knižnica Sliač mestska-kniznica-sliac.webnode.sk DDP_ZMLUVA_2015_02
Štátna filharmónia Košice www.sfk.sk/ DDP_ZMLUVA_2015_01

Print Friendly, PDF & Email

Partners

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene