Súvisiace publikácie

Zoznam článkov a dokumentov

 

2018 CDA 2018: Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP archívov : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii. Zostavil Mgr. Katarína TOMKOVÁ. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018, 136 s. ISBN 978-80-89303-67-0. ISSN 2453-9307.
2017 CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Zostavil Ing. Juraj STRNISKO. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2017. 132 s. ISBN 978-80-89303-57-1. ISSN 2453-9309.
 2016  Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května – 1- června 2016 v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. ISBN 978-80-7051-216-6.
CDA 2016: Formátové výzvy LTP: zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Zostavila Mgr. Lucia KELEMENOVÁ. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. 101 s. ISBN 978-80-89303-53-3. ISSN 2453-9406.

Abstrakt
HODÁS, Martin. Webových domén s koncovkou „.sk“ je už 350-tisíc [online]. 2016. Dostupné na internete: http://www.zive.sk/clanok/120791/webovych-domen-s-koncovkou-sk-je-uz-350-tisic
2015 ADAMOVÁ, Zuzana a BEDNÁRIK, Richard. Otvorený prístup na legislatívnej úrovni na Slovensku – Creative Commons 4.0 a možnosti ich využitia [online]. 2005. PPTX formát, 214 kB. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/dokumenty/Open_Access_2015_Adamova_Bednarik.pptx
2013 MATÚŠKOVÁ, Jana. Čo (ne)priniesla novela Autorského zákona. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2013, č. 2. ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: https://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/bulletin_2_2013.pdf.

Abstrakt

2012 NIU, Jinfang. Prehľad archivácie webu (angl.). D-Lib Magazine [online]. Marec/ apríl 2012, vol. 18, no. 3/4. ISSN 1082-9873. Dostupné na internete: http://www.dlib.org/dlib/march12/niu/03niu1.html .

Abstrakt

2011 KRESÁKOVÁ, Jana. Open Access (OA) – Otvorený Prístup – Nová forma zviditeľnenia výsledkov vedeckej práce [online]. 2011. PDF formát, 1,7 MB. Dostupné na internete: http://www.sakba.sk/dokumenty/2011/kresakova.pdf .

Abstrakt

2010
PINSENT, Ed, DAVIS, Richard, ASHLEY, Kevin, KELLY, Brian, MARIEKE, Guy and HATCHER, Jordan.  PoWR: The
Preservation of Web Resources Handbook [online]. [London, United Kingdom]: University of London Computer Centre (ULCC), 2010. Available online: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140615022244/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/preservation/powrhandbookv1.pdf
2009    KOVAČIČOVÁ, Katarína. Archiving of the Slovak web space [online]. 2009. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/wp-content/uploads/2015/11/webdepozit_report_sept2009.pdf .

Abstrakt

COUFAL, Libor. Web po 20 letech : co z něj zbude pro budoucí generace? Knihovna [online]. 2009, roč. 20, č. 2, s. 97-107. ISSN 1801-3252. Dostupné na internete: http://knihovna.nkp.cz/knihovna92/0902097.htm .

Abstrakt

MATÚŠKOVÁ, Jana. Povinný výtlačok on-line publikácií – zmeny v legislatíve vybraných krajín. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2009, č. 2, s. 66-79. ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/bulletin2_2009.pdf .

Abstrakt

BELLA, Martin a KOVAČIČOVÁ, Katarína. Experimentálny zber elektronických online prameňov na pokračovanie v UKB. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2009, č. 2, s. 24-28. ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/bulletin2_2009.pdf .

Abstrakt

2008   MATÚŠKOVÁ, Jana. Elektronické dokumenty a súvisiace zmeny v legislatíve. ITlib [online]. 2008, č. 4. Centrum vedecko – technických informácií SR. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2008/4/elektronicke-dokumenty-a-suvisiace-zmeny-v-legislative.html?page_id=1232 .

Abstrakt

MATÚŠKOVÁ, Jana. Projekt archivácie elektronických informačných prameňov na pokračovanie. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2008, č. 1, s. 8-12. ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/Bulletin1_2008.pdf .

Abstrakt

LASFARGUES, F., OURY C. and WENDLAND B. 2008: Legal deposit of the French Web: harvesting strategies for a national domain. In: Actes de la 8 e conférence de l’International Web Archiving Workshop, Aarhus, Danemark, zobrazené 11. apríla 2017, available from: https://web.archive.org/web/20170715144608/http://iwaw.europarchive.org/08/IWAW2008-Lasfargues.pdf
2007 ANDROVIČ, Alojz, KATRINCOVÁ, Beata, KINČÍKOVÁ, Katarína, MATÚŠKOVÁ, Jana. Online publikácie – “offline legislatíva”. ITlib [online]. 2007, č. 2. Centrum vedecko – technických informácií SR. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2007/2/online-publikacie-offline-legislativa.html?page_id=1376 .

Abstrakt

2006  ANDROVIČ, Alojz, BELLA, Martin, KINČÍKOVÁ, Katarína. Web-archive made in Slovakia. Pilotný projekt zberu a archivácie elektronických informačných prameňov. ITlib [online]. 2006, č. 3. Centrum vedecko – technických informácií SR. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2006/3/web-archive-made-in-slovakia.-pilotny-projekt-zberu-a-archivacie-elektronickych-informacnych-pramenov.html?page_id=1506 .

Abstrakt

KATRINCOVÁ, Beata a MATÚŠKOVÁ, Jana. Povinné výtlačky elektronických publikácií. Bulletin UKB [online]. Univerzitná knižnica v Bratislave. 2006, č. 1, s. 74-84.  ISSN 1210-2016. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/Bulletin1_2006.pdf .

Abstrakt

2002 RAUBER, A., ASCHENBRENNER, A., WITVOET, O., BRUCKNER, R. and KAISER, M. 2002: Uncovering Information Hidden in Web Archives: A Glimpse at Web Analysis Building on Data Warehouses. In: D-Lib Magazine 8, no. 12 (2002), available from: http://www.dlib.org/dlib/december02/rauber/12rauber.html

 

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene