Spolupráca

Výzva na spoluprácu

Navrhnite svoje webové sídlo alebo elektronickú publikáciu na archiváciu digitálneho kultúrneho dedičstva! Uzatvorte licenčnú zmluvu alebo poskytnite verejnú licenciu na uloženie do depozitnej zbierky digitálnych prameňov Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Našou snahou je dlhodobo uchovať digitálne informačné pramene (webové sídla, elektronické publikácie) významnej vedeckej a kultúrnej hodnoty. Sú to najmä

  • webové stránky publikované na území SR, v slovenskom jazyku, od slovenských autorov, prípadne o Slovensku a o Slovákoch
  • pôvodné elektronické publikácie s prideleným ISSN alebo ISBN

Návrh na archiváciu webového sídla – formulár

Návrh na na archiváciu elektronickej publikácie – formulár

Licenčná zmluva

Uzatvorte s Univerzitnou knižnicou v Bratislave Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov. Zmluvne ošetrené stránky a objekty (webové sídla, publikácie, artefakty, …) budú uložené do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky webového kultúrneho dedičstva (licenčná zmluva).

Deklarácia verejnej licencie

Deklarujte explicitne verejnú licenciu Creative Commons na uloženie, sprístupnenie a využitie Vášho digitálneho prameňa (webového sídla, publikácie, objektu). Uverejnite prosím na webovom sídle odpovedajúce logo Creative Commons a doplňte HTML kód stránky o segment licencie CC (návod ako na to). Takto označené pramene budú môcť byť uložené do dlhodobej digitálnej depozitnej zbierky Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Použitie loga Digitálnych prameňov

Budeme radi, ak na vašich stránkach uvediete, že sú archivované v archíve digitálnych prameňov. Logo Digitálnych prameňov si môžete stiahnuť (pravým kliknutím Uložiť obrázok ako…) a vložiť na vašu stránku. Logo môžete vložiť aj prostredníctvom priloženého HTML kódu.

Logo s bielym pozadím Webdepozit logo

Kód do stránky

<a href="https://www.webdepozit.sk" target="_blank"><img src="https://www.webdepozit.sk/obrazky/loga/dip-logo-180px.jpg" width="180px"></a>
Logo s priehľadným pozadím Webdepozit logo priehľadné

Kód do stránky

<a href="https://www.webdepozit.sk" target="_blank"><img src="https://www.webdepozit.sk/obrazky/loga/dip-logo-180px.png" width="180px"></a>
Logo s bielym pozadím v angličtine Webdepozit logo

Kód do stránky

<a href="https://www.webdepozit.sk" target="_blank"><img src="https://www.webdepozit.sk/obrazky/loga/dir-logo-180px-white-bg.jpg" width="180px"></a>
Logo s priehľadným pozadím v angličtine Webdepozit logo priehľadné

Kód do stránky

<a href="https://www.webdepozit.sk" target="_blank"><img src="https://www.webdepozit.sk/obrazky/loga/dir-logo-180px-transparent.png" width="180px"

Spolupracujúce subjekty

Subjekt Názov prameňa (titulu) Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Mestské centrum kultúry Malacky Pálffyovský kaštieľ Malacky www.kastielmalacky.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_07
Mestské centrum kultúry Malacky TIK Malacky www.tikmalacky.sk/mckmalacky.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_07
Mestské centrum kultúry Malacky Knižnica MCK v Malackách www.kniznicamalacky.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_07
Mestské centrum kultúry Malacky Múzeum Michala Tillnera www.muzeummalacky.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_07
Mestské centrum kultúry Malacky Kino Záhoran www.kinomalacky.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_07
Mestské centrum kultúry Malacky Mestské centrum kultúry www.mckmalacky.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_07
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Titul Historia et theoria iuris, ISSN 1338-0753 www.flaw.uniba.sk/veda/hti/ DDP_ZMLUVA_2024_06
Zoologická záhrada Bratislava ZOO Bratislava www.zoobratislava.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_05
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Titul Analýza a výskum v marketingovej komunikácii, ISSN 2989-3208 www.kmkr.ff.ukf.sk/index.php?page=charakteristika-casopisu DDP_ZMLUVA_2024_04
Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV Titul Slovenská antropológia, ISSN 2730-0552 www.anthropology.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_03
Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS Titul Laboratórna diagnostika, ISSN 2729-9201 www.sskb.sk/portal/literatura/ DDP_ZMLUVA_2024_02
Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen Podpolianske osvetové stredisko www.osvetazvolen.sk/ DDP_ZMLUVA_2024_01
Subjekt Názov prameňa (titulu) Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Prešovská univerzita v Prešove Titul Biodiversity & Environment, ISSN 2585-9242 biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_14
LEMUR, s.r.o. Titul East Mag, ISSN 2989-3291 www.eastmag.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_13
Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Živica www.zivica.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_12
Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Zelená škola www.zelenaskola.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_12
Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Učiteľská osobnosť Slovenska www.ucitelskaosobnost.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_12
Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Učiteľ Slovenska www.ucitelslovenska.sk DDP_ZMLUVA_2023_12
Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Sokratov inštitút www.sokratovinstitut.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_12
Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Hurá von www.huravon.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_12
Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Čierna Labuť www.ciernalabut.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_12
Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Komenského inštitút www.komenskehoinstitut.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_12
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Titul Slovenská archivistika, ISSN 2730-0323 www.minv.sk/?slovenska-archivistika-1 DDP_ZMLUVA_2023_11
Slovenský hydrometeorologický ústav
Úsek Kvalita ovzdušia
Titul Správa o kvalite ovzdušia v SR , ISSN 2730-0927 www.shmu.sk/sk/?page=997 DDP_ZMLUVA_2023_10
A-trans s.r.o. Titul Logistický monitor, ISSN 1336-5851 www.logistickymonitor.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=31 DDP_ZMLUVA_2023_09
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR Titul Žurnál správneho súdnictva, ISSN 2730-0722 https://www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/casopis-zurnal-spravneho-sudnictva/www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/casopis-zurnal-spravneho-sudnictva/ DDP_ZMLUVA_2023_08
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR Titul Správny, ISSN 2730-0129 www.nssud.sk/sk/verejnost-a-media/casopis-spravny/ DDP_ZMLUVA_2023_08
Podtatranská knižnica v Poprade Titul Novinky Podtatranskej knižnice v Poprade, ISSN 2730-0676 www.kniznicapp.sk/index.php/component/content/article/19-joomla/250-novinky-podtatranskej-kniznice-v-poprade?Itemid=437 DDP_ZMLUVA_2023_07
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Titul Pomáhajúce profesie, ISSN 2730-1214 www.pp.fsvaz.ukf.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_06
BIC Bratislava spol. s r.o. BIC Bratislava www.bic.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_05
Ústav pamäti národa Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_04
Lucia Matúšková Len s Batohom www.lensbatohom.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_03
Adapt Institute, o.z. INFOSECURITY.SK www.infosecurity.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_02
Občianske združenie Saplinq, o.z. Titul Pride Košice, ISSN 2729-8086 www.pridekosice.sk/ DDP_ZMLUVA_2023_01
Subjekt Názov prameňa (titulu) Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Viktor Černý – IN-SHOP SatelitnáTV.sk www.satelitnatv.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_34
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc InfoLib – Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax www.infolib.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_33
Slovenský mineralogický spolok Slovenský mineralogický spolok www.mineralogickyspolok.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_32
OBČAN ROZHODNI o.z. Transparentná samospráva www.transparentnasamosprava.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_31
OBČAN ROZHODNI o.z. Titul Sereď online, ISSN 1337-8481 www.seredonline.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_31
Majko Design Studio Titul Reportér 24, ISSN 1338-032X www.reporter24.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_30
Občianske združenie Theatrica, Bratislava Titul Theatrica, ISSN 2729-9031 www.theatrica.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_29
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto Titul Brána: do sveta kníh a knižnice, ISSN 2729-9171 www.kniznica.kysuckenovemesto.sk/casopis-brana.html DDP_ZMLUVA_2022_28
Matica slovenská, Martin Titul Slovanský obzor, ISSN 2729-9570 www.matica.sk/slovansky-obzor/ DDP_ZMLUVA_2022_27
INTERCEDU, a.s., Pezinok Titul Časopriestor, ISSN 2730-0110 www.kassay.eu/casopriestor DDP_ZMLUVA_2022_26
Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie) Región Záhorie www.regionzahorie.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_25
PUNKT, o. z., Bratislava CTZN – Platforma o ľuďoch a mestách ctzn.punkt.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_24
Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva na Slovensku Milosrdenstvo – Svätá Faustína www.milosrdenstvo.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_23
Inštitút Dcér Márie Pomocnice Inštitút Dcér Márie Pomocnice – Saleziánky www.salezianky.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_22
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Trnávka Saleziánske dielo na Trnávke www.trnavka.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_21
Andrea Rimová Andrea Rimová | Oficiálna stránka www.andrearimova.sk DDP_ZMLUVA_2022_20
Fórum inštitút pre výskum menšín
Fórum Kisebbségkutató Intézet
Titul Fórum Social Sciences Review, ISSN 1335-4361
(Fórum társadalomtudományi szemle)
www.forumszemle.eu/en/ DDP_ZMLUVA_2022_19
Legal & Economic Press, s.r.o. Titul Právne noviny, ISSN 2454-0048 www.pravnenoviny.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_18
Agentúra EL s.r.o. Titul Top marketing, ISSN 2585-9900 www.topmarketing.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_17
Národné osvetové centrum Moje umenie www.mojeumenie.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_16
Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK Titul Menšinová politika na Slovensku, ISSN 2729-8663 www.mensinovapolitika.eu/ DDP_ZMLUVA_2022_15
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, o.z. Antipropaganda.sk www.antipropaganda.sk DDP_ZMLUVA_2022_14
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, o.z. Titul Cybersec, ISSN 2729-840X www.cybersec.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_14
Štatistický úrad SR Štatistické ročenky link na ročenky bude posielať vydavateľ priebežne DDP_ZMLUVA_2022_13
Signus s.r.o. Titul Gregi.net, ISSN 1337-7388 www.gregi.net/ DDP_ZMLUVA_2022_12
Slovenská lekárska spoločnosť, o.z. Titul Aktuality v cievnej medicíne, ISSN 2729-8353 www.angiology.sk/aktuality-v-cievnej-medicine/ DDP_ZMLUVA_2022_11
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Titul Za bránami knižnice, ISSN 2729-966X www.abkniznica.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=821&event_id=5 DDP_ZMLUVA_2022_10
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici www.muzeumpb.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_09
Publikum.sk, Trnava Titul Cinema view, ISSN 1336-8478 www.cinemaview.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_08
Dramaťák a Rebeli FMS Slovenskí rebeli www.rebeli.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_07
Dramaťák a Rebeli Dramaťák www.dramatak.eu/ DDP_ZMLUVA_2022_07
Radka Horniaková Knižné Červy www.kniznecervy.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_06
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica www.sosbb.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_05
Digital zone s.r.o., Senec Titul Music ZONA, ISSN 2729-8442 www.music-zone.eu/ DDP_ZMLUVA_2022_04
OZ Kurník Titul Kurník, ISSN 2585-8076 www.naskurnik.sk/ DDP_ZMLUVA_2022_03
Slovenská spoločnosť údržby Titul Údržba, ISSN 2729-8396 www.ssu.sk/sk/casopis/ DDP_ZMLUVA_2022_02
Knižnica pre mládež mesta Košice Titul SVET (Z) KNÍH, ISSN 2729-8426 www.kosicekmk.sk/index.php/extensions/vydavame/casopis DDP_ZMLUVA_2022_01
Subjekt Názov prameňa (titulu) Web stránka (URL) Číslo zmluvy
AJKRIPET, s.r.o. , Bratislava Titul WomanMan Magazine, ISSN 1339-2395 www.womanman.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_32
Kultúrny spolok MLOKi
o. z., Bratislava
Titul MLOKi, ISSN 1339-8113 www.mloki.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_31
Občianske Združenie Rovás, Košice Titul Rovart, ISSN 1337-7167 www.rovart.art/ DDP_ZMLUVA_2021_30
LEMUR, s.r.o.Košice Titul Na zjedenie, ISSN 1338-3000 www.nazjedenie.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_29
Slovenská filharmónia, Bratislava Internetový hudobný videoarchív Slovenskej filharmónie stream.filharmonia.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_28
Slovenská filharmónia, Bratislava Bratislavské hudobné slávnosti www.bhsfestival.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_28
Slovenská filharmónia, Bratislava Slovenská filharmónia www.filharmonia.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_28
LitArt Agency, Bratislava Titul Art History Magazine, ISSN 2729-9295 www.artandhistorymagazine.eu/ DDP_ZMLUVA_2021_27
POSTOJ MEDIA, s.r.o. Titul Postoy, ISSN 1336-720X svetkrestanstva.postoj.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_26
POSTOJ MEDIA, s.r.o. Titul Postoy, ISSN 1336-720X www.postoj.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_26
WordPress Slovensko – Ing. Vladimír Juroško WP.sk www.wp.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_25
Miroslav Bendík – LinuxOS Titul LinuxOS.sk, ISSN 1337-7639 www.linuxos.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_24
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied,
Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Jean Monnet Chair Working Papers in Political Sociology fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-europskych-studii-a-medzinarodnych-vztahov/the-jean-monnet-project-eupolsoc/jean-monet-chair-working-papers-in-political-sociology/ DDP_ZMLUVA_2021_23
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV Titul Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, ISSN 1339-178X szs.sav.sk/Bulletin%20SZS.php DDP_ZMLUVA_2021_22
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch www.gueznz.eu/ DDP_ZMLUVA_2021_21
Slovenský skauting Odklínanie hradov | Slovenský skauting www.odklinaniehradov.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_20
Slovenský skauting Titul Skaut, ISSN 1337-0227 www.skaut.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_20
Slovenský skauting Slovenský skauting – skauting.sk www.skauting.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_20
Pamiatkový úrad SR Pamiatkový úrad SR www.pamiatky.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_19
Galéria Nedbalka, n. o. Nedbalka www.nedbalka.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_18
Inštitút medicínskeho práva Acta Iuridica Medicinae, ISSN 2644-5093 www.imedp.sk/acta-iuridica-medicinae/ DDP_ZMLUVA_2021_17
Karpatská nadácia, Košice Karpatská nadácia – Vytváraj prosperujúce východné Slovensko www.karpatskanadacia.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_16
Zväz slovenského lyžovania, o.z. Slovensko, zachráňme lyže! – Informačný web pre lyžiarov www.zachranmelyze.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_15
Zväz slovenského lyžovania, o.z. Zväz slovenského lyžovania www.zvazslovenskeholyzovania.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_15
Úrad verejného zdravotníctva SR Úrad verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_14
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské reflexie, ISSN 1336-9202 www.aos.sk/?page=cas_reflexie DDP_ZMLUVA_2021_13
RETAIL MEDIA Slovakia, s.r.o. RETAIL magazin.sk, ISSN 2644-6685 www.retailmagazin.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_12
Dominanta, Prešov Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi, ISSN 1339-5335 www.dominanta.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_11
PRO LP – Asociácia liečebných pedagógov Revue liečebnej pedagogiky, ISSN 1337-5563 www.prolp.sk/lp-revue/ DDP_ZMLUVA_2021_10
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení AFA Ad Fontes Artis, ISSN 2453-9694 fmu.aku.sk/sk/afa-casopis DDP_ZMLUVA_2021_09
Sociologický ústav SAV Working Papers in Sociology, ISSN 2453-6970 www.sociologia.sav.sk/static.php?id=2277 DDP_ZMLUVA_2021_08
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta Scientia et Eruditio, ISSN 2585-8556 pdf.truni.sk/see/ DDP_ZMLUVA_2021_07
SLOVAKBLUES, o. z. Blues music, ISSN 2453-9775 www.bluesmusic.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_06
LEMUR, s.r.o. Index Mag, ISSN 2585-9455 www.indexmag.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_05
OZ Filmpress.sk Film press, ISSN 1339-4762 www.filmpress.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_04
Ulpianus.sk, s.r.o. Ulpianus, ISSN 2644-528X www.ulpianus.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_03
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností VTS news, ISSN 1339-570X www.zsvts.sk/projekty/vts-news DDP_ZMLUVA_2021_02
Centrum pre religionistiku a historické štúdiá Maget, ISSN 2729-8035 www.maget.sk/ DDP_ZMLUVA_2021_01
Subjekt Názov prameňa (titulu) Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Národný onkologický ústav Národný onkologický inštitút www.noisk.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_44
Národný onkologický ústav Národný onkologický ústav www.nou.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_44
Spolok slovenských spisovateľov, o. z. Literárny týždenník www.literarny-tyzdennik.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_43
Spolok slovenských spisovateľov, o. z. Spolok slovenských spisovateľov, krajská odbočka Trenčín sss-trencin.szm.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_43
Spolok slovenských spisovateľov, o. z. Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina spolokza.wordpress.com/ DDP_ZMLUVA_2020_43
Spolok slovenských spisovateľov, o. z. Spolok slovenských spisovateľov www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_43
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Titul Newsletter, ISSN 2644-5662 www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/407-newsletter?Itemid=195 DDP_ZMLUVA_2020_42
Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave Titul Department of Economic Policy Working Paper Series, ISSN 1339-0430 nhf.euba.sk/katedry/katedra-hospodarskej-politiky/working-papers DDP_ZMLUVA_2020_41
Vedátor Vedátor www.vedator.space DDP_ZMLUVA_2020_40
Force Majeure o.z. Titul Scifi, ISSN 1339-8180 www.scifi.sk DDP_ZMLUVA_2020_39
Národné osvetové centrum Národné osvetové centrum www.nocka.sk DDP_ZMLUVA_2020_38
Regionálne múzeum Mojmírovce Regionálne múzeum Mojmírovce www.muzeummojmirovce.sk DDP_ZMLUVA_2020_37
Občianske združenie Bratislavské rožky Titul Bratislavské rožky, ISSN 2585-8122 www.bratislavskerozky.sk DDP_ZMLUVA_2020_36
Spolok Slovákov z Bulharska Titul Fajauka, ISSN 2644-593X www.ssb.sk/ecasopis DDP_ZMLUVA_2020_35
The Simuliid Research Group, Bratislava Titul The Simuliid bulletin , ISSN 2397-5075 simuliid-bulletin.blogspot.com DDP_ZMLUVA_2020_34
OZ POLE Pole – Kultúrno-spoločenský blog www.poleblog.sk DDP_ZMLUVA_2020_33
Vlastivedné múzeum v Hlohovci Vlastivedné múzeum v Hlohovci www.muzeumhlohovec.sk DDP_ZMLUVA_2020_32
OZ „swinedaily“ Titul Swine daily, ISSN 2585-7886 www.swinedaily.com/ DDP_ZMLUVA_2020_31
Spolok pre montánny výskum Montanistika www.montanistika.sk DDP_ZMLUVA_2020_30
CVTI – Múzeum školstva a pedagogiky Titul Historicko-pedagogické fórum www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=15 DDP_ZMLUVA_2020_29
Jana Plauchová Stránky Jany Plauchovej o literatúre, vesmíre a živote www.adhara.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_28
LOGOS ART KLUB, o. z. Trnavský literárny almanach www.trnavsky-literarny-almanach.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_27
Kysucké múzeum v Čadci Titul Kysucký múzejník, ISSN 2729-7446 www.kysuckemuzeum.sk/edicna-cinnost/2115-kysucky-muzejnik DDP_ZMLUVA_2020_26
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR Responsible Care Slovakia (Zodpovedná starostlivosť) www..rcsk.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_25
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR www.zchfp.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_25
Trnavský samosprávny kraj Zdravá župa www.zdravazupa.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_24
Trnavský samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj www.trnava-vuc.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_24
Košice – Turizmus Visit Košice www.visitkosice.org/ DDP_ZMLUVA_2020_23
Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenská lekárska knižnica www.sllk.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_22
Národné centrum zdravotníckych informácií Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczisk.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_22
Bratislavský samosprávny kraj Bratislavský kraj www.bratislavskykraj.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_21
Klub ochrany technických pamiatok, o.z. Klub ochrany technických pamiatok www.kotp.sk DDP_ZMLUVA_2020_20
Úrad priemyselného vlastníctva SR Titul E-zine ÚPV SR, ISSN 1337-5504 www.indprop.gov.sk/?e-zine-upv-sr DDP_ZMLUVA_2020_19
Business Intelligence Club, o. z. Titul Prekroč svoj tieň, ISSN 2644-6707 www.prekrocsvojtien.sk DDP_ZMLUVA_2020_18
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Zemiaky. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-9246) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Zelenina. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-8010) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Vinič hroznorodý, hroznové víno. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1339-0937) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Strukoviny. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1339-0589) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Priemyselné krmivá. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1339-0929) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ovocie. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-8002) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ovce. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-516X) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Olejniny. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1339-0023) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Obilniny. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-483X) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Mlieko. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-4848) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Kozy. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-7790) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-5143) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Jatočné ošípané. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-5151) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Hydina a vajcia. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-7804) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Cukrová repa, cukor. Situačná a výhľadová správa (ISSN 1338-7243) www.vuepp.sk/04_komodity.htm DDP_ZMLUVA_2020_17
Košice Región Turizmus Košice Región www.kosiceregion.com DDP_ZMLUVA_2020_16
Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj – Sever Slovenský raj – vitajte v raji www.slovenskyraj.eu DDP_ZMLUVA_2020_15
Domka – Združenie saleziánskej mládeže Domka – Združenie saleziánskej mládeže www.domka.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_14
Spoločnosť Božieho Slova Spoločnosť Božieho Slova www.verbisti.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_13
Xalan s.r.o.
Nedbalova 11, Nitra
Titul Slovenský hokejbalový portál
ISSN 2453-7071
www.tophbl.sk DDP_ZMLUVA_2020_12
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Titul Mediamatika a kultúrne dedičstvo, ISSN 1339-777X fhv.uniza.sk/mkd_revue/index.html DDP_ZMLUVA_2020_11
Peter Delinčák Astronómia + astrofotografia www.astronomy.sk DDP_ZMLUVA_2020_10
ANČA, občianske združenie Medzinárodný festival animácie Fest Anča www.festanca.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_09
Slovenské národné divadlo Slovenské národné divadlo www.snd.sk DDP_ZMLUVA_2020_08
Divadlo Jána Palárika v Trnave Divadlo Jána Palárika v Trnave www.djp.sk DDP_ZMLUVA_2020_07
Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu www.lesytanap.sk DDP_ZMLUVA_2020_06
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Bulletin (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
ISSN 2453-7705
www.nsud.sk/bulletin/ DDP_ZMLUVA_2020_05
Združenie rodinných kruhov
Medzilaborecká 17, Bratislava
Magyar iskola , ISSN 2585-853X www.magyar-iskola.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_04
Združenie rodinných kruhov
Medzilaborecká 17, Bratislava
Nyugdijban, ISSN 2644-6529 www.nyugdijban.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_04
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky Ekonomika poľnohospodárstva, ISSN 1338 – 6336 www.vuepp.sk/ep.htm DDP_ZMLUVA_2020_03
Občianske združenie CHRIST-NET.SK Christ-net.sk, ISSN 1338-273X www.christ-net.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_02
Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. Poľnoinfo, ISSN 1337-8937 www.polnoinfo.sk/ DDP_ZMLUVA_2020_01
Subjekt Názov prameňa (titulu) Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny Slovenčinár, ISSN 1339-4908 www.sausba.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_21
Katedra histórie, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Verbum historiae, ISSN 1339-4053 verbum-historiae.blogspot.com/ DDP_ZMLUVA_2019_20
Ústav pamäti národa November. Očami ŠtB a ulice, ISBN 978-80-89335-22-0
Zostavili: Peter Balun, Gábor Strešňák
www.upn.gov.sk/publikacie_web/november-89.pdf/ DDP_ZMLUVA_2019_19
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik LESY Slovenskej republiky www.lesy.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_18
Platforma pre literatúru a výskum, občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum, ISSN 2453-9147 www.cartoongallery.eu/ DDP_ZMLUVA_2019_17
Cartoon Gallery Cartoon Gallery
Európska galéria karikatúry
www.cartoongallery.eu/ DDP_ZMLUVA_2019_16
Liptovské múzeum v Ružomberku Liptovské múzeum v Ružomberku
(Múzeum Liptovskej dediny)
mld.liptovskemuzeum.sk/
(stránka zanikla)
DDP_ZMLUVA_2019_15
Liptovské múzeum v Ružomberku Liptovské múzeum v Ružomberku www.liptovskemuzeum.sk DDP_ZMLUVA_2019_15
Prešovská univerzita v Prešove
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove
Acta Patristica, ISSN 2644-5026 actapatristica.unipo.sk DDP_ZMLUVA_2019_14
Slovenská lyžiarska asociácia Slovenská lyžiarska asociácia www.slovak-ski.sk DDP_ZMLUVA_2019_13
Sports-Info Media, s.r.o. Biatlon-Info.sk – nový slovenský portál o svetovom biatlone www.biatlon-info.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_12
Sports-Info Media, s.r.o. Cycling-Info.sk – slovenský portál o svetovej cyklistike,
ISSN 1338-6506
www.cycling-info.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_12
Mgr. Alexander Lačný MaleKarpaty.com www.malekarpaty.com DDP_ZMLUVA_2019_11
Ústav štátu a práva SAV Ústav štátu a práva SAV www.usap.sav.sk DDP_ZMLUVA_2019_10
Prognostický ústav SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Prognostické práce, ISSN 1338-3590 www.prog.sav.sk/index.php/zakladne-informacie DDP_ZMLUVA_2019_09
Prognostický ústav SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Prognostický ústav SAV www.prog.sav.sk DDP_ZMLUVA_2019_09
Autistické centrum Andreas n.o. Autistické centrum Andreas® n.o. www.andreas.sk DDP_ZMLUVA_2019_08
OMBUDSPOT – Združenie na ochranu práv spotrebiteľov, o.z. OMBUDSPOT www.ombudspot.sk DDP_ZMLUVA_2019_07
EPRAVO Group, s.r.o. epravo.sk www.epravo.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_06
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Publikácie a výstupy SGI www.governance.sk/gov_publication/ DDP_ZMLUVA_2019_05
Slovenská akademická asociáca pre medzinárodnú spoluprácu, o.z. Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, ISSN 1338-8231 www.euroguidance.sk/index.php?sw=6 DDP_ZMLUVA_2019_04
Zväz múzeí na Slovensku Zväz múzeí na Slovensku www.zms.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_03
Vydavateľstvo UNIVERSUM-EU, spol. s r.o. Mladá veda, ISSN 1339-3189 www.mladaveda.sk/ DDP_ZMLUVA_2019_02
Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku Kultúrny kyslík – znovuzrodenie kritiky, ISSN 1339-6919 www.ikp.sk/category/znovuzrodenie-kritiky/ DDP_ZMLUVA_2019_01
Inštitúcia Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Univerzita sv. Cyrila a Metoda – Filozofická fakulta (časopis Via Historiae) ff.ucm.sk/sk/casopis-via-historiae/ DDP_ZMLUVA_2018_18

Bahájske spoločenstvo v SR www.bahai.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_17

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch www.muzeumnz.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_16

Omediach.com / Miramedia www.omediach.com/ DDP_ZMLUVA_2018_15
DENEBOLA, s.r.o.,
Astronómia On-Line
www.astronomiaonline.org/ DDP_ZMLUVA_2018_14
Hvezdáreň a planetárium v Prešove www.astropresov.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_13
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR www.ordinariat.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_12
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove www.suh.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_11
Mnísi z rehole svätého Benedikta, cirkevná organizácia www.benediktini.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_10
Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho www.tesitelky.eu/ DDP_ZMLUVA_2018_09
Opera Slovakia, o.z. www.operaslovakia.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_08
Bábkové divadlo v Košiciach www.bdke.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_07
Radošinské naivné divadlo
Agentúra RND, s r.o.
www.rnd.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_06
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves www.spisskedivadlo.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_05
Mestské divadlo – Divadlo z pasáže n.o. www.divadlozpasaze.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_04
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici www.svkbb.eu/ DDP_ZMLUVA_2018_03
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici www.lhmbb.eu/ DDP_ZMLUVA_2018_03
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici www.lhmbb.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_03
Ved.sk (OZ Rodný kruh) www.ved.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_02
Rodnacesta.sk (OZ Rodný kruh) www.rodnacesta.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_02
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
Generálny biskupský úrad ECAV
www.ecav.sk/ DDP_ZMLUVA_2018_01
Inštitúcia Web stránka (URL) Číslo zmluvy
HACCP Consulting (Potravinárstvo ISSN 1337-0960) www.potravinarstvo.com/ DDP_ZMLUVA_2017_15
Ústav etnológie SAV (online monografie) uet.sav.sk/?q=sk/online-publikacie/ DDP_ZMLUVA_2017_14
Ústav etnológie SAV (Slovenský národopis ISSN 1339-9357) uet.sav.sk/?q=sk/slovensky-narodopis/ DDP_ZMLUVA_2017_14
Ústav etnológie SAV uet.sav.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_14
Združenie učiteľov chémie www.zuch.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_13
Ústav anorganickej chémie SAV uach.sav.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_12
Novohradské osvetové stredisko www.noslc.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_11
Turistické informačné centrum – Humenné www.visithumenne.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_10
Mestské kultúrne stredisko, Humenné www.mskshe.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_10
Krajské múzeum v Prešove – Archeopark – Živá archeológia www.archeoparkhanusovce.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Krajské múzeum v Prešove – Vlastivedné múzeum v Hanušovciach www.muzeumhanusovce.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Krajské múzeum v Prešove www.muzeumpresov.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene www.djgt.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_08
Múzeum v Kežmarku www.kezmarok.com/ DDP_ZMLUVA_2017_07
Pohronské múzeum v Novej Bani www.pohronskemuzeum.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_06
Vihorlatské múzeum v Humennom www.muzeumhumenne.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_05
Kysucké múzeum v Čadci www.kysuckemuzeum.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_04
Divadlo v kufri – Tomáš Plaszky www.dvk.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_03
Mgr. Štefan Podolínsky – Stredoveké kostolíky na Slovensku www.apsida.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_02
Univerzita Mateja Bela v BB – Projekt Via Benedictina www.viabenedictina.eu/sk/ DDP_ZMLUVA_2017_01
Inštitúcia Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Jozef Štefanek – Hrady a zámky na Slovensku www.hrady-zamky.sk DDP_ZMLUVA_2016_75
OZ Castellum ZELIZ (Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta Želiezovce) zeliezovcemuzeum.webnode.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_74
OZ Hradiská (Slovanské hradiská) www.hradiska.sk DDP_ZMLUVA_2016_73
Castellum n.o. www.nitrianskyhrad.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_72
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach www.zkgz.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_71
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk DDP_ZMLUVA_2016_70
Prešovská univerzita v Prešove (Univerzitná knižnica) www.pulib.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_70
Prešovská univerzita v Prešove (Na pulze ISSN 1339-3448) napulze.unipo.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_70
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch www.kniznicatopolcany.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Knihovník ISSN 1339-4428) www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/34-casopis-knihovnik DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Fridrich Konrad 1900 – 1982
ISBN 978-80-88761-60-0)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Rudolf Vrba 1924 – 2006
ISBN 978-80-88761-56-3)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Kolníková, Katarína 1921 – 2006
ISBN 978-80-88761-50-1)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch ( Buzna, Alexander 1886 – 1945
ISBN 978-80-88761-54-9)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Štepka, Stanislav 1944-
ISBN 978-80-88761-52-5)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Róbert Dian www.rodi.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_68
Róbert Dian www.rodi.sk/misc/ DDP_ZMLUVA_2016_68
Róbert Dian www.rodi.sk/blog/ DDP_ZMLUVA_2016_68
Folklórny súbor Karpaťanin-senior, o. z. www.karpatanin.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_67
Decus, s. r. o. www.muzeum.sk DDP_ZMLUVA_2016_66
Šarišská galéria v Prešove www.sgpresov.sk DDP_ZMLUVA_2016_65
Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši www.galerialm.sk DDP_ZMLUVA_2016_64
Ľudová hudba Bystrianka, Svit www.bystrianka.sk DDP_ZMLUVA_2016_63
 Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk DDP_ZMLUVA_2016_62
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica www.ssgbb.sk DDP_ZMLUVA_2016_61
Tatranská galéria v Poprade www.tatragaleria.sk DDP_ZMLUVA_2016_60
Mestská knižnica Kežmarok www.kniznica.kezmarok.sk DDP_ZMLUVA_2016_59
Miestna knižnica Bratislava – Petržalka www.kniznicapetrzalka.sk DDP_ZMLUVA_2016_58
 Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici www.library.umb.sk DDP_ZMLUVA_2016_57
 Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove www.kniznica-poh.sk DDP_ZMLUVA_2016_56
 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne www.oravskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_55
Verejná knižnica Mikuláša Kováča www.vkmk.sk DDP_ZMLUVA_2016_54
Knižnica Jána Kollára Kremnica www.kjkk.sk DDP_ZMLUVA_2016_53
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave www.kniznicatrnava.sk DDP_ZMLUVA_2016_52
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda www.kniznicads.sk DDP_ZMLUVA_2016_51
Štátna vedecká knižnica v Košiciach www.svkk.sk DDP_ZMLUVA_2016_50
Goethe-Institut Bratislava – Knižnica www.goethe.de/ins/sk/sk/kul/bib.html DDP_ZMLUVA_2016_49
Goethe-Institut Bratislava www.goethe.de/ins/sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_49
 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava www.kniznica-rv.sk DDP_ZMLUVA_2016_48
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši www.kniznicagfb.sk DDP_ZMLUVA_2016_47
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch www.abkniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_46
Okresná knižnica Dávida Gutgesela www.gutgesel.sk DDP_ZMLUVA_2016_45
Tekovská knižnica v Leviciach www.kniznicalevice.sk DDP_ZMLUVA_2016_44 (platnosť zmluvy skončila k 30.6.2021)
Záhorská knižnica www.zahorskakniznica.eu DDP_ZMLUVA_2016_43
 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi www.hnkpd.sk DDP_ZMLUVA_2016_42
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši www.hnk-vk.sk DDP_ZMLUVA_2016_41
Galantská knižnica www.galantskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_40
Mestská knižnica Michala Chrásteka www.mskcentrum.sk/kniznica DDP_ZMLUVA_2016_39
Novohradská knižnica v Lučenci www.nklc.sk DDP_ZMLUVA_2016_38
Mestská knižnica Hlohovec kniznica.mskchc.sk DDP_ZMLUVA_2016_37
Mestská knižnica vo Svite www.kniznicasvit.sk DDP_ZMLUVA_2016_36
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne www.kjszkom.sk DDP_ZMLUVA_2016_35
Parlamentná knižnica Národnej rady SR kniznica.nrsr.sk DDP_ZMLUVA_2016_34
Slovenská pedagogická knižnica www.spgk.sk DDP_ZMLUVA_2016_33
Kysucká knižnica v Čadci www.kniznica-cadca.sk DDP_ZMLUVA_2016_32
Staromestská knižnica www.starlib.sk DDP_ZMLUVA_2016_31
RNDr. Karol Galek MSc. – súkromná osoba galek.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_30
Lesnícke a drevárske múzeum www.ldmzvolen.sk DDP_ZMLUVA_2016_29
Mgr. Kristína Ulmanová – súkromná osoba blogy.hnonline.sk/pouzivatel/kristina-ulmanova DDP_ZMLUVA_2016_28
Mgr. Kristína Ulmanová – súkromná osoba www.kristinaulmanova.sk DDP_ZMLUVA_2016_28
Strana Sloboda a solidarita (SaS) – politická strana www.strana-sas.sk DDP_ZMLUVA_2016_27
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba annazemanova.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_22
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba www.dennikn.sk/autor/anna-zemanova/ DDP_ZMLUVA_2016_22
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba www.racan.sk/search/label/Zemanová%20A. DDP_ZMLUVA_2016_22
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. – súkromná osoba www.beblavy.sk DDP_ZMLUVA_2016_20
Mgr. Helena Mezenská – súkromná osoba www.helenamezenska.sk DDP_ZMLUVA_2016_13
Ing. Béla Bugár – súkromná osoba bugar.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_21
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni www.hradlubovna.sk DDP_ZMLUVA_2016_19
Súkromné centrum ŠPP Nová Dubnica www.specialnaporadna.sk DDP_ZMLUVA_2016_18
Časopis Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science (Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre) jmbfs.org DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre – Digitálna knižnica www.slpk.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Univerzitný informačný systém SPU v Nitre is.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Poľnohospodársky znalecký ústav  SPU v Nitre sites.google.com/site/agrojustice/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre www.agrobiotech.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Predajňa skrípt SPU v Nitre ves-spu.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
E-learning SPU v Nitre moodle.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Vydavateľstvo SPU Nitra www.vydavatelstvo.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Botanická záhrada pri SPU v Nitre www.bz.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre slpk.uniag.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre www.fzki.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre www.fesrr.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre www.fbp.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Technická fakulta SPU v Nitre www.tf.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre www.fem.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre www.fapz.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre (SPU v Nitre) www.uniag.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Banícke múzeum v Rožňave www.banmuz.sk DDP_ZMLUVA_2016_16
Ľubovnianska knižnica www.kniznicasl.sk DDP_ZMLUVA_2016_15
Záhorské múzeum v Skalici www.zahorskemuzeum.sk DDP_ZMLUVA_2016_14
Časopis Motus in verbo (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) motus.umb.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_12
Časopis Acta Historica Neosoliensia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/acta-historica-neosoliensia.html DDP_ZMLUVA_2016_12
asopis Nová filologická revue (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/nova-filologicka-revue/ DDP_ZMLUVA_2016_12
Západoslovenské múzeum v Trnave www.zsmuzeum.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_11
Štátna vedecká knižnica v Prešove www.svkpo.sk DDP_ZMLUVA_2016_10
MOST-HÍD – politická strana www.most-hid.sk DDP_ZMLUVA_2016_26
Science & Military – Veda a vojenstvo (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika) sm.aos.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_25
Inštitút pre verejné otázky www.ivo.sk DDP_ZMLUVA_2016_24
Malokarpatské múzeum v Pezinku www.muzeumpezinok.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_23
Spevácke zbory/Únia speváckych zborov Slovenska www.spevackezbory.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_09
Slovenská národná knižnica – Portál Spýtajte sa knižnice www.spytajtesakniznice.sk DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica – Katalóg digitálnej knižnice dikda.snk.sk/primo_library/libweb/action/search.do DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica – Projekt DIKDA (digitálna knižnica) www.dikda.eu DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica www.snk.sk DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská geologická spoločnosť www.geologickaspolocnost.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_07
Podunajské múzeum v Komárne www.muzeumkn.sk DDP_ZMLUVA_2016_06
Tekovské múzeum v Leviciach www.muzeumlevice.sk DDP_ZMLUVA_2016_05
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk DDP_ZMLUVA_2016_04
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií www.bisla.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_03
Centrum starej hudby www.earlymusic.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_02
Feel Art, n.o. Štvrtok na Ostrove www.feelart.sk DDP_ZMLUVA_2016_01
Inštitúcia Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Knižnica ÚĽUV www.kniznicauluv.sk DDP_ZMLUVA_2015_26
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (aktualizovaná zmluvou DDP_ZMLUVA_2018_03) www.svkbb.eu DDP_ZMLUVA_2015_25

Slovenská národná galéria www.sng.sk DDP_ZMLUVA_2015_24
Časopis Parazol (Univerzita. sv. Cyrila a Metoda v Trnave) ff.ucm.sk/sk/studentske-casopisy/ DDP_ZMLUVA_2015_23
Súkromná spojená škola v Martine www.ssusmartin.sk DDP_ZMLUVA_2015_22
Podtatranská knižnica v Poprade www.kniznicapp.sk DDP_ZMLUVA_2015_21
Ústredný archív SAV archiv.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_20
Časopis Dejiny (UNIVERSUM-EU, s.r.o.) dejiny.unipo.sk DDP_ZMLUVA_2015_19
Časopis Promanager (Business Intelligence Club, o.z.) www.promanager.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Časopis Prohuman (Business Intelligence Club, o.z.) www.prohuman.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Časopis Projustice (Business Intelligence Club, o.z.) www.projustice.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Ústav dejín umenia SAV dejum.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_17
Mestská knižnica v Bratislave www.mestskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2015_16
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote www.kmh.sk DDP_ZMLUVA_2015_15
Krajská knižnica v Žiline www.krajskakniznicazilina.sk DDP_ZMLUVA_2015_14
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne www.kniznicasamorin.sk DDP_ZMLUVA_2015_13
Turčianska knižnica v Martine www.turcianskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2015_12
Turčianska knižnica v Martine www.tkmartin.sk DDP_ZMLUVA_2015_12
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre www.krajskakniznicanitra.sk DDP_ZMLUVA_2015_11
Ústav experimentálnej psychológie SAV psychologia.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_10
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči www.skn.sk DDP_ZMLUVA_2015_09
Časopis Kritika prekladu (Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta) ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html DDP_ZMLUVA_2015_08
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto kniznica.kysuckenovemesto.sk DDP_ZMLUVA_2015_07
Kysucké Nové Mesto www.kysuckenovemesto.sk DDP_ZMLUVA_2015_07
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen www.kskls.sk DDP_ZMLUVA_2015_06
Mestská knižnica Ružomberok www.kniznicark.sk DDP_ZMLUVA_2015_05
Malokarpatská knižnica v Pezinku www.kniznicapezinok.sk DDP_ZMLUVA_2015_04
Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice www.svusav.sk DDP_ZMLUVA_2015_03
Mestská knižnica Sliač mestska-kniznica-sliac.webnode.sk DDP_ZMLUVA_2015_02
Štátna filharmónia Košice www.sfk.sk/ DDP_ZMLUVA_2015_01
Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk