Archív noviniek

 

Zapojili sme sa do navrhovania zdrojov pre kolekcie IIPC

Oddelenie Depozit digitálnych prameňov sa v spolupráci s Medzinárodným konzorciom pre uchovávanie internetu (IIPC) zapojilo do navrhovania webových stránok pre …
Čítať Viac

Zúčastnili sme sa Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+

Zúčastnili sme sa 8. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+, ktoré sa konalo v dňoch 17. – 19. júna 2019 v …
Čítať Viac

Zúčastnili sme sa konferencie IIPC v Národnej a Univerzitnej knižnici v Záhrebe

V dňoch 5.-7. júna 2019 sme sa zúčastnili valného zhromaždenia (GA) a konferencie o archivácii webu (WAC) v Záhrebe. Organizátorom …
Čítať Viac

Zapojili sme sa do projektu IIPC Online News Around the World

V lete 2018 vyhlásilo Medzinárodné konzoricum pre uchovávanie webu (IIPC) výzvu zapojiť sa do projektu s názvom “Online News Around …
Čítať Viac

Zúčastnili sme sa konferencie IIPC v Národnej knižnici Nového Zélandu

Zúčastnili sme sa valného zhromaždenia IIPC (Medzinárodného konzorcia pre uchovávanie internetu) a konferencie o archivácii webu, ktoré sa konali v …
Čítať Viac

Prepojenie archívu a Národnej databázy ISSN

Elektronické časopisy archivované v DIP teraz nájdete aj v databáze národnej agentúry ISSN. https://issn.issn.sk/collection/WebDepozit?ln=sk Pri každom titule je uvedený externý …
Čítať Viac

Obmedzenie pri prehliadaní archívu Webdepozitu

Aktualizácia: Od neskorých večerných hodín 4. júla 2018 je verejné prehliadanie webového archívu opäť funkčné. Google vyhodnotil ako problematický zber …
Čítať Viac

Spustenie zberu Voľby do vyšších územných celkov

Od septembra 2017 prebieha tematický zber Voľby do vyšších územných celkov 2017. Tematický zber sa sústredí na voľby do vyšších …
Čítať Viac

Root.cz: Doména .SK zostáva súkromnej firme, komunita neuspela

K diskutovanej téme vlastníckych a riadiacich vzťahov slovenskej národnej domény, ktorú spravuje spoločnosť SK-NIC, vyšiel podrobný článok na českom portále …
Čítať Viac

IFLA 2017 Satelitná konferencia „News Media“

V dňoch 16.-18. augusta 2017 sa koná v Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek v Drážďanoch satelitná konferencia IFLA zameraná …
Čítať Viac

Návrh zákona o povinnom deponáte

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pripravilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 návrh zákona o povinnom …
Čítať Viac

Zúčastníme sa konferencie INFOS 2017

V čase od 25. do 28. apríla organizuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 39. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2017. INFOS …
Čítať Viac

Loading...

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!