Publicita

Publikačná činnosť

ANDROVIČ, Alojz, Andrej BIZÍK, Peter HAUSLEITNER, Beáta KATRINCOVÁ, Iveta LACKOVÁ a Jana MATÚŠKOVÁ. Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1. Knihovna Plus [online]. Národní knihovna ČR. 2017, č. 1. ISSN 1801-5948. Dostupné na internete: http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/2017-01/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1

» Abstrakt«


ANDROVIČ, Alojz et al. 4 Digital Heritage. In: Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května – 1- června 2016 v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, s. 119-138. ISBN 978-80-7051-216-6.

»Abstrakt«

BIZÍK, Andrej. Webový archivačný formát WARC. CDA 2016 : Formátové výzvy LTP : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016, s. 81-92. ISBN 978-80-89303-53-3. ISSN 2453-9406. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/wp-content/uploads/2015/11/Web-archive-format-WARC-Zbornik_CDA_2016.pdf .   

»Abstrakt«


ANDROVIČ, Alojz, Ciglan, Ivan a MATÚŠKOVÁ, Jana. Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. ITlib [online]. Centrum vedecko – technických informácií SR. 2016, č. 2. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/05_digitalne%20pramene.pdf

»Abstrakt«


Prezentácie

Prezentácie projektu

Prezentácia systému archivácie slovenského webu a elektronických publikácií na medzinárodnej  konferencii MEMORY 2017 v Bratislave dňa 25.10.2017 (.pptx, 4,28 MB)
Prezentácia Digitálnych prameňov na odpočte Univerzitnej knižnice v Bratislave za rok 2016, Bratislava, 29. 05. 2017 (.pptx, 3,4 MB)
Elektronické seriály v kontexte digitálneho depozitu, sympózium INFOS 2017, Stará Lesná, 25. 04. 2017 (.pptx, 3,9 MB)
Depozit slovenského webu, sympózium INFOS 2017, Stará Lesná, 25. 04. 2017 (.pptx, 2,6 MB)
Prezentácia Digitálnych prameňov na konferencii Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016, Praha, 30.11.2016 (.pptx, 4,7 MB)
Prezentácia webového archívneho formátu WARC pre medzinárodnú konferenciu o dlhodobej archivácii – Konferencia CDA 2016 Formátové výzvy LTP, 10.11.2016 v UKB (.pptx, 2,2 MB)
Prezentácia projektu pre Kosovskú delegáciu 28.9.2016 v UKB (angl.) (.pptx, 3,2 MB)
Prezentácia národných projektov OPIS PO2 UKB v rámci Konferencie Knihovny V4+ v nástrahách digitálního věku v Brne (.pdf, 530KB)
Prezentácia projektu Digitálne pramene na Verejnom odpočte činnosti a hospodárenia UKB za rok 2015 (pptx. 1.17 MB)
Prezentácia projektu Digitálne pramene na seminári Akademické knižnice a nové témy informačného vzdelávania v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave dňa 28.4.2016 (.pptx, 1,8 MB)
Prezentácia projektu Digitálne pramene v Univerzitnej knižnici v Bratislave dňa 3.3.2016 (.pptx, 5,4 MB)
Prezentácia projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu na konferencii Knižnice 2015 v Liptovskom Jáne dňa 29.9.2015 (.pptx, 440 kB) (pozri fotogalériu)

 

Videoprezentácie projektu

Video z konferencie Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016, Praha, 30.11.2016

Propagačné video pri príležitosti ukončenia projektu

Napísali o nás

Fotogaléria

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk