Dokumenty

Metodika

ABC Názov dokumentu
 M Metadátový model DIP e-Born monografie (.doc, 1,50 MB)
Metadátový model DIP e-Born seriály (.doc, 1,13 MB)
Metadátový model DIP WWW (.doc, 1,18 MB)
 O Opis projektu (.docx, 519kb)
OAI-PMH Služby (.doc, 871 kb)
 P Politika zberu DIP e-Born monografie (.doc, 773 kB)
Politika archivácie e-born seriálov a monografií (.doc, 706 kB)
Politika zberu DIP e-Born seriály (.doc 702 kB)
Politika zberu DIP WWW (.docx, 527 kB)
Pracovný manuál e-Born kurátora (.doc, 4,99 MB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
Pracovný manuál kurátora webových prameňov (.doc, 1,38 MB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
Pracovný manuál správcu informačného systému DIP (.doc, 617 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
R Rozpočet DIP 2017 (.docx, 617 kB)
 S Štatút DIP (.doc, 619 kB)
Stratégia rozvoja Digitálnych prameňov po skončení udržateľnosti (.doc, 525 kB), [Trieda dôvernosti: pre služobnú potrebu]
 U Určené spoločenstvo DIP (.doc, 568 kB)
Ukazovateľe DIP (.doc, 831 kB)
Z ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH ONLINE PRAMEŇOV (doc. 64 kB)

Užitočné linky

Názov Popis
Creative Commons Slovensko Creative Commons je americká nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozšíriť množstvo autorských diel dostupných verejnosti k legálnemu využívaniu a zdieľaniu.
Creative Commons logo a HTML segment Výber z rôznych voľných licencií, ktoré je možné použiť pri sprístupnení svojho diela na webe.
Národná agentúra ISSN Národná agentúra ISSN je výkonný orgán Medzinárodného systému ISSN s ústredím v Paríži. Agentúra prideľuje ISSN periodickým publikáciám vydávaným na Slovensku.
Národný register ISSN Portál národnej databázy ISSN.
Národná agentúra ISBN Národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov.
URN:NBN – Trvalá identifikácia digitálnych objektov Jednotný názov prameňa (Uniform Resource Name- URN) určený na nezávislú trvalú a jednoznačnú identifikáciu digitálnych objektov.
International Internet Preservation Consortium Medzinárodné konzorcium pre uchovávanie internetu.
Multilingual European Registration Agency of DOI Registračná agentúra DOI (DOI RA), ktorá poskytuje štandardný trvalý identifikátor pre akúkoľvek formu duševného vlastníctva v digitálnej sieti.
The European Library Online portál pre prístup k zbierkam národných a popredných knižníc Európy.
UK Web Archive Webový archív Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
The British Library Národná knižnica Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
Webarchiv – památník českého internetu Webový archív Českej republiky.
Portál Európskej únie Oficiálna webová lokalita Európskej únie.
Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk