Systém Digitálne pramene

 

Poslaním informačného systému Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu (ďalej IS DIP) je zber, spracovanie, dôveryhodné uchovávanie a sprístupňovanie pôvodných digitálnych informačných prameňov: webových stránok, elektronických kníh a periodík. Cieľom je dlhodobá ochrana elektronických dokumentov, ktoré sú vzhľadom na svoju nehmotnú povahu krehkou a ohrozenou súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva.

Digitálne technológie obohacujú informačné, publikačné a tvorivé procesy. Digitálne pramene (DIP) – webové stránky a objekty (WWW DIP) a pôvodné elektronické publikácie a artefakty (e-Born DIP) sú však v dlhodobom horizonte zo svojej podstaty ohrozené. Rýchlo a hromadne vznikajú, ešte rýchlejšie sa menia a zanikajú. Našou snahou je dlhodobo chrániť a uchovať toto svedectvo súčasnej „epochy zabúdania“. Veríme, že vďaka vzájomnému úsiliu a spolupráci s vami – autormi, kurátormi, redaktormi a tvorcami digitálneho obsahu sa nám to spoločne podarí!

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk