Spolupracujúce inštitúcie

Inštitúcia Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Ústav anorganickej chémie SAV uach.sav.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_12
Novohradské osvetové stredisko www.noslc.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_11
Turistické informačné centrum – Humenné www.visithumenne.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_10
Mestské kultúrne stredisko, Humenné www.mskshe.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_10
Krajské múzeum v Prešove – Archeopark – Živá archeológia www.archeoparkhanusovce.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Krajské múzeum v Prešove – Vlastivedné múzeum v Hanušovciach www.muzeumhanusovce.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Krajské múzeum v Prešove www.muzeumpresov.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_09
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene www.djgt.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_08
Múzeum v Kežmarku www.kezmarok.com/ DDP_ZMLUVA_2017_07
Pohronské múzeum v Novej Bani www.pohronskemuzeum.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_06
Vihorlatské múzeum v Humennom www.muzeumhumenne.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_05
Kysucké múzeum v Čadci www.kysuckemuzeum.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_04
Divadlo v kufri – Tomáš Plaszky www.dvk.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_03
Mgr. Štefan Podolínsky – Stredoveké kostolíky na Slovensku www.apsida.sk/ DDP_ZMLUVA_2017_02
Univerzita Mateja Bela v BB – Projekt Via Benedictina www.viabenedictina.eu/sk/ DDP_ZMLUVA_2017_01

Inštitúcia Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Jozef Štefanek – Hrady a zámky na Slovensku www.hrady-zamky.sk DDP_ZMLUVA_2016_75
OZ Castellum ZELIZ (Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta Želiezovce) zeliezovcemuzeum.webnode.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_74
OZ Hradiská (Slovanské hradiská) www.hradiska.sk DDP_ZMLUVA_2016_73
Castellum n.o. www.nitrianskyhrad.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_72
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach www.zkgz.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_71
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk DDP_ZMLUVA_2016_70
Prešovská univerzita v Prešove (Univerzitná knižnica) www.pulib.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_70
Prešovská univerzita v Prešove (Na pulze ISSN 1339-3448) napulze.unipo.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_70
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch www.kniznicatopolcany.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Knihovník ISSN 1339-4428) www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/34-casopis-knihovnik DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Fridrich Konrad 1900 – 1982
ISBN 978-80-88761-60-0)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Rudolf Vrba 1924 – 2006
ISBN 978-80-88761-56-3)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Kolníková, Katarína 1921 – 2006
ISBN 978-80-88761-50-1)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch ( Buzna, Alexander 1886 – 1945
ISBN 978-80-88761-54-9)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (Štepka, Stanislav 1944-
ISBN 978-80-88761-52-5)
www.kniznicatopolcany.sk/index.php/edicna-cinnost/35-personalne-bibliografie DDP_ZMLUVA_2016_69
Róbert Dian www.rodi.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_68
Róbert Dian www.rodi.sk/misc/ DDP_ZMLUVA_2016_68
Róbert Dian www.rodi.sk/blog/ DDP_ZMLUVA_2016_68
Folklórny súbor Karpaťanin-senior, o. z. www.karpatanin.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_67
Decus, s. r. o. www.muzeum.sk DDP_ZMLUVA_2016_66
Šarišská galéria v Prešove www.sgpresov.sk DDP_ZMLUVA_2016_65
Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši www.galerialm.sk DDP_ZMLUVA_2016_64
Ľudová hudba Bystrianka, Svit www.bystrianka.sk DDP_ZMLUVA_2016_63
 Považská galéria umenia v Žiline www.pgu.sk DDP_ZMLUVA_2016_62
Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica www.ssgbb.sk DDP_ZMLUVA_2016_61
Tatranská galéria v Poprade www.tatragaleria.sk DDP_ZMLUVA_2016_60
Mestská knižnica Kežmarok www.kniznica.kezmarok.sk DDP_ZMLUVA_2016_59
Miestna knižnica Bratislava – Petržalka www.kniznicapetrzalka.sk DDP_ZMLUVA_2016_58
Tekovská knižnica v Leviciach www.kniznicalevice.sk DDP_ZMLUVA_2016_44
Záhorská knižnica www.zahorskakniznica.eu DDP_ZMLUVA_2016_43
 Hornonitrianska knižnica v Prievidzi www.hnkpd.sk DDP_ZMLUVA_2016_42
 Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici www.library.umb.sk DDP_ZMLUVA_2016_57
 Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove www.kniznica-poh.sk DDP_ZMLUVA_2016_56
 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne www.oravskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_55
Verejná knižnica Mikuláša Kováča www.vkmk.sk DDP_ZMLUVA_2016_54
Knižnica Jána Kollára Kremnica www.kjkk.sk DDP_ZMLUVA_2016_53
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave www.kniznicatrnava.sk DDP_ZMLUVA_2016_52
Žitnoostrovná knižnica Dunajská Streda www.kniznicads.sk DDP_ZMLUVA_2016_51
Štátna vedecká knižnica v Košiciach www.svkk.sk DDP_ZMLUVA_2016_50
Goethe-Institut Bratislava – Knižnica www.goethe.de/ins/sk/sk/kul/bib.html DDP_ZMLUVA_2016_49
Goethe-Institut Bratislava www.goethe.de/ins/sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_49
 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava www.kniznica-rv.sk DDP_ZMLUVA_2016_48
Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši www.kniznicagfb.sk DDP_ZMLUVA_2016_47
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch www.abkniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_46
Okresná knižnica Dávida Gutgesela www.gutgesel.sk DDP_ZMLUVA_2016_45
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši www.hnk-vk.sk DDP_ZMLUVA_2016_41
Galantská knižnica www.galantskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2016_40
Mestská knižnica Michala Chrásteka www.mskcentrum.sk/kniznica DDP_ZMLUVA_2016_39
Novohradská knižnica v Lučenci www.nklc.sk DDP_ZMLUVA_2016_38
Mestská knižnica Hlohovec kniznica.mskchc.sk DDP_ZMLUVA_2016_37
Mestská knižnica vo Svite www.kniznicasvit.sk DDP_ZMLUVA_2016_36
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne www.kjszkom.sk DDP_ZMLUVA_2016_35
Parlamentná knižnica Národnej rady SR kniznica.nrsr.sk DDP_ZMLUVA_2016_34
Slovenská pedagogická knižnica www.spgk.sk DDP_ZMLUVA_2016_33
Kysucká knižnica v Čadci www.kniznica-cadca.sk DDP_ZMLUVA_2016_32
Staromestská knižnica www.starlib.sk DDP_ZMLUVA_2016_31
RNDr. Karol Galek MSc. – súkromná osoba galek.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_30
Lesnícke a drevárske múzeum www.ldmzvolen.sk DDP_ZMLUVA_2016_29
Mgr. Kristína Ulmanová – súkromná osoba blogy.hnonline.sk/pouzivatel/kristina-ulmanova DDP_ZMLUVA_2016_28
Mgr. Kristína Ulmanová – súkromná osoba www.kristinaulmanova.sk DDP_ZMLUVA_2016_28
Strana Sloboda a solidarita (SaS) – politická strana www.strana-sas.sk DDP_ZMLUVA_2016_27
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba annazemanova.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_22
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba www.dennikn.sk/autor/anna-zemanova/ DDP_ZMLUVA_2016_22
RNDr. Anna Zemanová – súkromná osoba www.racan.sk/search/label/Zemanová%20A. DDP_ZMLUVA_2016_22
doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. – súkromná osoba www.beblavy.sk DDP_ZMLUVA_2016_20
Mgr. Helena Mezenská – súkromná osoba www.helenamezenska.sk DDP_ZMLUVA_2016_13
Ing. Béla Bugár – súkromná osoba bugar.blog.sme.sk DDP_ZMLUVA_2016_21
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni www.hradlubovna.sk DDP_ZMLUVA_2016_19
Súkromné centrum ŠPP Nová Dubnica www.specialnaporadna.sk DDP_ZMLUVA_2016_18
Časopis Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science (Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre) jmbfs.org DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre – Digitálna knižnica www.slpk.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Univerzitný informačný systém SPU v Nitre is.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Poľnohospodársky znalecký ústav  SPU v Nitre sites.google.com/site/agrojustice/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre www.agrobiotech.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Predajňa skrípt SPU v Nitre ves-spu.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
E-learning SPU v Nitre moodle.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Vydavateľstvo SPU Nitra www.vydavatelstvo.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Botanická záhrada pri SPU v Nitre www.bz.uniag.sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre slpk.uniag.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre www.fzki.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre www.fesrr.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre www.fbp.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Technická fakulta SPU v Nitre www.tf.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre www.fem.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre www.fapz.uniag.sk/sk/ DDP_ZMLUVA_2016_17
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre (SPU v Nitre) www.uniag.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_17
Banícke múzeum v Rožňave www.banmuz.sk DDP_ZMLUVA_2016_16
Ľubovnianska knižnica www.kniznicasl.sk DDP_ZMLUVA_2016_15
Záhorské múzeum v Skalici www.zahorskemuzeum.sk DDP_ZMLUVA_2016_14
Časopis Motus in verbo (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) motus.umb.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_12
Časopis Acta Historica Neosoliensia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/acta-historica-neosoliensia.html DDP_ZMLUVA_2016_12
asopis Nová filologická revue (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/nova-filologicka-revue/ DDP_ZMLUVA_2016_12
Západoslovenské múzeum v Trnave www.zsmuzeum.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_11
Štátna vedecká knižnica v Prešove www.svkpo.sk DDP_ZMLUVA_2016_10
MOST-HÍD – politická strana www.most-hid.sk DDP_ZMLUVA_2016_26
Science & Military – Veda a vojenstvo (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika) sm.aos.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_25
Inštitút pre verejné otázky www.ivo.sk DDP_ZMLUVA_2016_24
Malokarpatské múzeum v Pezinku www.muzeumpezinok.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_23
Spevácke zbory/Únia speváckych zborov Slovenska www.spevackezbory.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_09
Slovenská národná knižnica – Portál Spýtajte sa knižnice www.spytajtesakniznice.sk DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica – Katalóg digitálnej knižnice dikda.snk.sk/primo_library/libweb/action/search.do DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica – Projekt DIKDA (digitálna knižnica) www.dikda.eu DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská národná knižnica www.snk.sk DDP_ZMLUVA_2016_08
Slovenská geologická spoločnosť www.geologickaspolocnost.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_07
Podunajské múzeum v Komárne www.muzeumkn.sk DDP_ZMLUVA_2016_06
Tekovské múzeum v Leviciach www.muzeumlevice.sk DDP_ZMLUVA_2016_05
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk DDP_ZMLUVA_2016_04
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií www.bisla.sk/sk DDP_ZMLUVA_2016_03
Centrum starej hudby www.earlymusic.sk/ DDP_ZMLUVA_2016_02
Feel Art, n.o. Štvrtok na Ostrove www.feelart.sk DDP_ZMLUVA_2016_01

Inštitúcia Web stránka (URL) Číslo zmluvy
Knižnica ÚĽUV www.kniznicauluv.sk DDP_ZMLUVA_2015_26
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici www.svkbb.eu DDP_ZMLUVA_2015_25

Slovenská národná galéria www.sng.sk DDP_ZMLUVA_2015_24
Časopis Parazol (Univerzita. sv. Cyrila a Metoda v Trnave) ff.ucm.sk/sk/studentske-casopisy/ DDP_ZMLUVA_2015_23
Súkromná spojená škola v Martine www.ssusmartin.sk DDP_ZMLUVA_2015_22
Podtatranská knižnica v Poprade www.kniznicapp.sk DDP_ZMLUVA_2015_21
Ústredný archív SAV archiv.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_20
Časopis Dejiny (UNIVERSUM-EU, s.r.o.) dejiny.unipo.sk DDP_ZMLUVA_2015_19
Časopis Promanager (Business Intelligence Club, o.z.) www.promanager.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Časopis Prohuman (Business Intelligence Club, o.z.) www.prohuman.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Časopis Projustice (Business Intelligence Club, o.z.) www.projustice.sk DDP_ZMLUVA_2015_18
Ústav dejín umenia SAV dejum.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_17
Mestská knižnica v Bratislave www.mestskakniznica.sk DDP_ZMLUVA_2015_16
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote www.kmh.sk DDP_ZMLUVA_2015_15
Krajská knižnica v Žiline www.krajskakniznicazilina.sk DDP_ZMLUVA_2015_14
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne www.kniznicasamorin.sk DDP_ZMLUVA_2015_13
Turčianska knižnica v Martine www.tkmartin.sk DDP_ZMLUVA_2015_12
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre www.krajskakniznicanitra.sk DDP_ZMLUVA_2015_11
Ústav experimentálnej psychológie SAV psychologia.sav.sk DDP_ZMLUVA_2015_10
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči www.skn.sk DDP_ZMLUVA_2015_09
Časopis Kritika prekladu (Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta) ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html DDP_ZMLUVA_2015_08
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto kniznica.kysuckenovemesto.sk DDP_ZMLUVA_2015_07
Kysucké Nové Mesto www.kysuckenovemesto.sk DDP_ZMLUVA_2015_07
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen www.kskls.sk DDP_ZMLUVA_2015_06
Mestská knižnica Ružomberok www.kniznicark.sk DDP_ZMLUVA_2015_05
Malokarpatská knižnica v Pezinku www.kniznicapezinok.sk DDP_ZMLUVA_2015_04
Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied, Košice www.svusav.sk DDP_ZMLUVA_2015_03
Mestská knižnica Sliač mestska-kniznica-sliac.webnode.sk DDP_ZMLUVA_2015_02
Štátna filharmónia Košice www.sfk.sk/ DDP_ZMLUVA_2015_01

Print Friendly

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk