Projektový tím

Por. č. Funkcia Meno Email
Tel. č.
01. Projektový manažér Mgr. Ivan Ciglan do 30.6.2016
02. Administratívny manažér/ projektového manažéra Ing. Jarmila Dická jarmila(dot)dicka(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6224
03. Finančný manažér Ing. Mária Petrovičová do 2016
04. Asistent finanč. manažéra I. – účtovníctvo Ing. Klára Ďurechová klara(dot)durechova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6204
05. Asistent finanč. manažéra II. – mzdy Ester Nussová ester(dot)nussova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6205
06. Manažér pre VO a publicitu PhDr. Aneta Bartková do 2016
07. Manažér kvality a kontroly Ing. Jana Uherová jana(dot)uherova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6225
08. Referent pre projektové
zabezpeč. a podporné činnosti
Ing. Boris Polakovič boris(dot)polakovic(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6824
 09. Manažér pre ľudské zdroje PhDr. Ladislav Oslanec ladislav(dot)oslanec(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6220
10. Odborný garant Ing. Alojz Androvič, PhD. alojz(dot)androvic(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6221
+421 905 657 140
11. Asistent odbor. garanta I. PhDr. Beata Katrincová beata(dot)katrincova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6331
12. Asistent odbor. garanta II. PhDr. Jana Matúšková jana(dot)matuskova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6334
13. Odborný/technický manažér I. Ing. Eva Kralovičová eva(dot)kralovicova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6441
14. Odborný/technický manažér II. Mgr. Mária Džavíková maria(dot)dzavikova(at)ulib(dot)sk
+421 2 2046 6442
Print Friendly

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk