Expertný tím

Rola Meno Kontakt
Expert I Mgr. Andrej Čierny andrejcierny(at)gmail(dot)com
Expert II Mgr. Stanislav Kovár stanislav(dot)kovar(at)stuba(dot)sk
Expert III Mgr. Andrea Hrčková, PhD. hrckova(dot)andrea(at)gmail(dot)com
Expert IV Mgr. Michal Sliacky
Mgr. Jana Kasáková
michal(dot)sliacky(at)gmail(dot)com
jankasakova(at)gmail(dot)com

Expert I. Expert na ekonomiku a analýzu: Podporné činnosti fin. riadenia projektu, poradenstvo pri spracovaní dokumentácie, ekonomika, rozpočtovanie, CBA.

Expert II. Expert na správu digitálneho obsahu: Katalogizačný systém, správa metaúdajov, repozitár pre e-publikácie, formáty digitálnych prameňov. Design a správa digitálnej knižnice – repozitára webových sídel a e-Born obsahu, katalogizačný systém, návrh štruktúry a metód obohacovania metaúdajov, analýza a návrh procesov kontroly fyzického formátu webových objektov a e-Born digitálnych prameňov, metodologická podpora implementačného tímu.

Expert III. Expert na CMS: Realizácia rozšírenej funkcionality CMS (webového sídla IS Digitálne pramene), integrácia CMS a externých aplikácií. Definícia a design rozšírenej funkcionality CMS (webového sídla IS Digitálne pramene), integrácia CMS a externých aplikácií, integrácia aplikačných modulov, design operatívneho reportingu o atribútoch webu, design verejných rozhraní webového sídla DIP, metodologická podpora implementačného tímu.

Expert IV. Expert na WWW: Analýza externých a interných charakteristík WWW stránok, WWW objektov a WWW publikačných systémov. Analýza externých a interných formálnych a vecných charakteristík WWW stránok, WWW objektov a WWW publikačných systémov, návrh metadátových štruktúr na opis vecných a obsahových charakteristík, návrh a supervízia politík pilotnej prevádzky webharvestingu, metodologická podpora implementačného tímu.

Print Friendly

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk