Realizačný tím

Projektový tím

Funkcia Meno
Projektový manažér Mgr. Ivan Ciglan
Administratívny manažér / asistent projektového manažéra Ing. Jarmila Dická
Finančný manažér Ing. Mária Petrovičová
Asistent finanč. manažéra I. – účtovníctvo Ing. Klára Ďurechová
Asistent finanč. manažéra II. – mzdy Ester Nussová
Manažér pre VO a publicitu PhDr. Aneta Bartková
Manažér kvality a kontroly Ing. Jana Uherová
Referent pre projektové
zabezpečenie a podporné činnosti
Ing. Boris Polakovič
Manažér pre ľudské zdroje PhDr. Ladislav Oslanec
Odborný garant Ing. Alojz Androvič, PhD.
Asistent odbor. garanta I. PhDr. Beata Katrincová
Asistent odbor. garanta II. PhDr. Jana Matúšková
Odborný/technický manažér I. Ing. Eva Kralovičová
Odborný/technický manažér II. Mgr. Mária Džavíková

 

Implementačný tím

Funkcia Meno
Knihovník / kurátor I (správca systému DIP) Ing. Andrej Bizík
Knihovník / kurátor II (WWW digitálne pramene) Ing. Peter Hausleitner
Knihovník / kurátor III (e-Born digitálne pramene) Mgr. Iveta Lacková

 

Expertný tím

Rola Meno
Expert I Mgr. Andrej Čierny
Expert II Mgr. Stanislav Kovár
Expert III Mgr. Andrea Hrčková, PhD.
Expert IV Mgr. Michal Sliacky
Mgr. Jana Kasáková

 

Expert I. Expert na ekonomiku a analýzu: Podporné činnosti fin. riadenia projektu, poradenstvo pri spracovaní dokumentácie, ekonomika, rozpočtovanie, CBA.

Expert II. Expert na správu digitálneho obsahu: Katalogizačný systém, správa metaúdajov, repozitár pre e-publikácie, formáty digitálnych prameňov. Design a správa digitálnej knižnice – repozitára webových sídel a e-Born obsahu, katalogizačný systém, návrh štruktúry a metód obohacovania metaúdajov, analýza a návrh procesov kontroly fyzického formátu webových objektov a e-Born digitálnych prameňov, metodologická podpora implementačného tímu.
Expert III. Expert na CMS: Realizácia rozšírenej funkcionality CMS (webového sídla IS Digitálne pramene), integrácia CMS a externých aplikácií. Definícia a design rozšírenej funkcionality CMS (webového sídla IS Digitálne pramene), integrácia CMS a externých aplikácií, integrácia aplikačných modulov, design operatívneho reportingu o atribútoch webu, design verejných rozhraní webového sídla DIP, metodologická podpora implementačného tímu.

Expert IV. Expert na WWW: Analýza externých a interných charakteristík WWW stránok, WWW objektov a WWW publikačných systémov. Analýza externých a interných formálnych a vecných charakteristík WWW stránok, WWW objektov a WWW publikačných systémov, návrh metadátových štruktúr na opis vecných a obsahových charakteristík, návrh a supervízia politík pilotnej prevádzky webharvestingu, metodologická podpora implementačného tímu.

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk