Publikácie o projekte

 

 

ANDROVIČ, Alojz, Andrej BIZÍK, Peter HAUSLEITNER, Beáta KATRINCOVÁ, Iveta LACKOVÁ a Jana MATÚŠKOVÁ. Digitálne pramene – národný projekt zberu a archivácie v roku 1. Knihovna Plus [online]. Národní knihovna ČR. 2017, č. 1. ISSN 1801-5948. Dostupné na internete: http://knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/2017-01/historie-a-soucasnost/digitalne-pramene-2013-narodny-projekt-zberu-a-archivacie-v-roku-1

 Abstrakt

CDA 2016 : Formátové výzvy LTP : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Zostavila Mgr. Lucia KELEMENOVÁ. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016. 101 s. ISBN 978-80-89303-53-3. ISSN 2453-9406. Dostupné na internete: https://cloud.ulib.sk/index.php/s/K1uImUKw9KqAGom.

Abstrakt
BIZÍK, Andrej. Webový archivačný formát WARC. CDA 2016 : Formátové výzvy LTP : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej konferencie o dlhodobej archivácii [online]. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2016, s. 81-92. ISBN 978-80-89303-53-3. ISSN 2453-9406. Dostupné na internete: https://www.webdepozit.sk/wp-content/uploads/2015/11/Web-archive-format-WARC-Zbornik_CDA_2016.pdf .   

Abstrakt

ANDROVIČ, Alojz, Ivan CIGLAN a Jana MATÚŠKOVÁ. Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. ITlib [online]. Centrum vedecko – technických informácií SR. 2016, č. 2. ISSN 1336-0779. Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/05_digitalne%20pramene.pdf

Abstrakt

 

Print Friendly

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk