Inštalácia VPN a konfigurácia siete

Digitálne pramene – inštalácia VPN a konfigurácia siete, dňa 13. novembra 2015

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk