Finálne akceptačné testy IS Digitálne pramene

Digitálne pramene – finálne akceptačné testy IS Digitálne pramene, dňa 4. decembra 2015

Print Friendly, PDF & Email

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk