Míľniky

Míľniky projektu

2015
31.12 Ukončenie aktivít projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu (Tlačová správa)
04.12 Finálne akceptačné testy IS Digitálne pramene
august-december Implementácia a pilotná prevádzka projektu Digitálne pramene
06.07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu“ (kód projektu ITMS: 21120120021) podpísaná medzi poskytovateľom t.j. Úradom vlády Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Univerzitnou knižnicou v Bratislave
26.06 Rozhodnutie o schválení žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
08.06 Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu
01.06 Doplnenie organizačného poriadku UKB: Vytvorenie oddelenia Depozit digitálnych prameňov v rámci odboru Národná agentúra ISSN a Depozit digitálnych prameňov
04.05 PÍSOMNÉ VYZVANIE na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-Born obsahu

Fotogaléria

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk