Ochrana osobných údajov a cookies

Poskytovateľom webovej stránky www.webdepozit.sk a jej subdomén (portal.webdepozit.sk a iné) je Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská ul. č. 1, 814 17 Bratislava.

Portál Depozitu digitálnych prameňov rešpektuje súkromie návštevníkov webových stránok www.webdepozit.sk a zaručuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (GDPR).

Z osobných údajov sa spracúva meno, priezvisko a e-mailová adresa pri registrácii vydavateľov v systéme Digitálne pramene a pri evidencii zmlúv o poskytovaní elektronických online prameňov. Tieto údaje sú nevyhnutné pre komunikáciu s vydavateľmi a vytvorenie ich používateľského účtu.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov, ich zhromažďovania a spracovania pri používaní webovej stránky www.webdepozit.sk, prosím použite odkaz kontakty – https://www.webdepozit.sk/kontakty/.

Použitie cookies

Naším zámerom je poskytnúť Vám prístup k webovej stránke www.webdepozit.sk a prispôsobiť jej služby Vaším potrebám. Preto potrebujeme poznať a uchovávať informácie o tom, akým spôsobom  webovú stránku používate. Na našich webových stránkach využívame nasledujúce typy súborov cookies:

  1. Funkčné súbory cookies: tieto cookies umožňujú správne fungovanie našich webových stránok, uľahčujú navigáciu na našich webových stránkach a uloženie určitých preferencií alebo nastavení, ktoré máte uvedené (voľba jazyka či veľkosti písma).
  2. Analytické súbory cookies: používame Google Analytics, webovú analytickú službu Google. Google Analytics zhromažďuje informácie o počte návštevníkov na jednotlivých stránkach domény www.webdepozit.sk.

Používanie Google Analytics môžete zakázať napríklad inštaláciou Analytics Opt-out Browser Add-on-u.

Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk