Zúčastnili sme sa Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+

Publikované: 21.06.2019

Zúčastnili sme sa 8. Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+, ktoré sa konalo v dňoch 17. – 19. júna 2019 v historickej budove Národnej Rady SR v Bratislave, a v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Podujatie zorganizovala Univerzitná knižnica v Bratislave a konalo sa pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ sa koná od roku 2005 a predstavuje významný projekt spolupráce Vyšehradskej skupiny v oblasti kultúry. Je zamerané na spoluprácu pamäťových inštitúcií – knižníc, múzeí, galérií a archívov v oblastiach uchovávania, digitalizácie a predovšetkým komplexného sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva v rámci zjednotenej Európy.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke Kolokvia.

Prezentácia Digitálnych prameňov z tohto podujatia je k dispozícii na stránke Publicita.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!