Zapojili sme sa do projektu IIPC Online News Around the World

Publikované: 30.01.2019

V lete 2018 vyhlásilo Medzinárodné konzoricum pre uchovávanie webu (IIPC)  výzvu zapojiť sa do projektu s názvom “Online News Around the World”. Prvé zbery boli realizované v októbri 2018. 

Účelom tejto aktivity bolo:

  • zvýšiť povedomie o dôležitej potrebe archivácie webu a o dôležitosti zachovania born-digital správ
  • identifikovať problémy a riešenia spojené s archiváciou spravodajských webov
  • archivovať obsah z krajín a regiónov, ktorý v súčasnosti nie je archivovaný členmi IIPC

Do projektu sme sa zapojili aj my navrhnutím jedenástich spravodajských stránok. Archivácia prebiehala v systéme Archive-it, celkovo sa v rámci tejto aktivity zozbieralo 1 453 spravodajských stránok z 214 krajín v 82 jazykoch.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!