Zapojili sme sa do navrhovania zdrojov pre kolekcie IIPC

Publikované: 09.07.2019

Oddelenie Depozit digitálnych prameňov sa v spolupráci s Medzinárodným konzorciom pre uchovávanie internetu (IIPC) zapojilo do navrhovania webových stránok pre zbery troch špecializovaných archívnych kolekcií.

  1. Teroristické útoky v Christchurch (marec 2019), kolekciu iniciovala Národná knižnica Nového Zélandu vo Wellingtone.
   7 navrhnutých slovacikálnych webových stránok.
  2. Klimatické zmeny (apríl 2019), kolekciu iniciovala Content Development Group IIPC
   21 navrhnutých slovacikálnych webových stránok.
   Prezentácia ku kolekcii z Valného zhromaždenia IIPC v Záhrebe.
  3. Umelá inteligencia (júl 2019),  kolekciu iniciovala Content Development Group IIPC
   15 navrhnutých slovacikálnych web stránok

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!