Prepojenie archívu a Národnej databázy ISSN

Publikované: 17.08.2018

Elektronické časopisy archivované v DIP teraz nájdete aj v databáze národnej agentúry ISSN.  https://issn.issn.sk/collection/WebDepozit?ln=sk

Pri každom titule je uvedený externý link jednak na aktuálnu stránku časopisu, jednak na archív. 

Po nakliknutí línku začínajúceho:  https://portal.webdepozit.sk…..  sa zobrazia všetky archivované čísla uvedeného titulu.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!