IFLA 2017 Satelitná konferencia „News Media“

Publikované: 18.05.2017

V dňoch 16.-18. augusta 2017  sa koná v Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek v Drážďanoch satelitná konferencia IFLA zameraná na dlhodobú archíváciu elektronických médií „News Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our Collective Memory“. Pozornosť bude venovaná rôznym projektom digitalizácie, digitálnym spravodajským archívom ako aj výskumu v danej oblasti. Príklady dobrej praxe majú napomôcť knižniciam pri hľadaní spôsobov ako naplniť očakávania a potreby používateľov spravodajských médií.

[https://www.ifla.org/node/11099]

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!