Podnety, otázky a odpovede


Máte otázku alebo podnet k DIP?

Je archivácia pre spolupracujúcich poskytovateľov/vydavateľov bezplatná?

Archivácia je bezplatná a rovnako to bude aj v budúcnosti.

Ako zistím, že moja stránka je vhodná na archivovanie?

ArchiveReady poskytuje on-line možnosť pre otestovanie, či je stránka pripravená na archiváciu. Po zadaní URL začne nástroj stránku analyzovať. Po skončení analýz pripraví stručné zhrnutie a hodnotenie „archivovateľnosti“. Adresa: http://archiveready.com/

Internet Archive ponúka on-line možnosť pre otestovanie, ako sa stránka zobrazí v archíve pri akceptovaní pravidiel pre roboty. Po zadaní adresy URL sa stránka zobrazí v archíve. V prípade obmedzenia alebo zakázania robotov sa zobrazí príslušný popis problému. Adresa:  http://archive.org/web/

Ako sa zobrazí moja stránka v archíve?

Archivácia web stránky zahŕňa postupnosť viacerých krokov. Pred archiváciou prebehne prieskum domény, ktorý určí, či je doména „harvestovateľná“ – pripravená na archiváciu – či je jej HTTP odpoveď v stave 200 (dostupná), prípadne 300 (presmerovaná). Pokiaľ systém vyhodnotí tento stav kladne, náš robot prechádza a ukladá obsah stránky spolu s jej podstránkami do stanoveného objemu. Pre úspešnú archiváciu je dôležité, aby nášho robota (a/ alebo IP adresy) pokytovateľ neodmietol napr. v bezpečnostných nastaveniach v rámci CMS. V prípade zberov stránok od nezmluvných poskytovateľov môže dochádzať k vynechávaniu zberu niektorých elementov na stránke (kvôli politike rešpektovania robots.txt).

V prípade úspešného zozbierania obsahu stránky sa archivovaná stránka zobrazí vo vyhľadávaní. V prípade úspešného prieskumu domény, a následnej blokácii zo stránky poskytovateľa sa obsah nezozbiera. Vo vyhľadávaní bude táto stránka k danému dátumu zberu figurovať, avšak po kliknutí na ňu sa zobrazí verzia stránky, ktorá bola naposledy zozbieraná s relevantným objemom v predošlom čase.

Ako zistím, že moja stránka bola archivovaná?

Na zber a archiváciu webových objektov používame open-source nástroj Heritrix. Ak sa zber webovej stránky zrealizoval, v prístupových protokoloch webových sídiel sa zobrazí identifikátor:

Mozilla / 5.0 compatible; Heritrix / „Verzia“ + http: //www.webdepozit.sk

Robot pri zbere pristupuje na stránky používateľov, čo  môže dočasne spomaliť prístupnosť stránky. Ak archivácia spôsobí nežiaduci vplyv na používateľských stránkach, prosíme, aby ste nás kontaktovali.

Prečo sa vo  výsledkoch  vyhľadávania  pri webstránkach nezobrazí náhľad stránky, ale len  prázdny štvorec?

Vo väčšine prípadov zlyhalo automatické generovanie náhľadu. Obsah stránky je dostupný.

Prečo sa vo  výsledkoch  vyhľadávania webstránok nezobrazí náhľad stránky, ale len  obrázok s textom – „Náhľad stránky nie je k dispozícii“?

  1. Zlyhalo automatické generovanie náhľadu.
  2. Poskytovateľ umožnil len lokálne zobrazenie obsahu v priestoroch knižnice.
  3. Poskytovateľ si neželá zobrazenie archivovaného obsahu.

Zahŕňa archivácia webu iba textovú verziu?

Archivácia zahŕňa kompletnú verziu webu vrátane kaskádového štýlovania (CSS), fotografií a ďalších artefaktov. Väčšina multimediálneho obsahu nepatrí do predmetu archivácie. V licenčnej zmluve je možné určiť limity pre každý artefakt samostatne.

Aké sú spôsoby sprístupnenia webovej stránky?

Poskytovateľ má možnosť vybrať si z troch režimov sprístupnenia archivovanej domény:

  • voľný prístup do archívu vrátane prístupu prostredníctvom portálu
  • lokálny prístup v priestoroch knižnice
  • bez prístupu

Poskytovateľ si vyberie jednu z týchto možností pri návrhu svojej webovej stránky na archiváciu, resp. pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov.

Ako sa vkladajú metaúdaje pre lepšiu vyhľadateľnosť webových stránok?

HTML (Hypertextový značkový jazyk určený na vytváranie webových stránok) kód webovej stránky v oblasti hlavičky (header) možno obohatiť o segment metaúdajov v štruktúre Dublin Core. Príklad:

<link rel= “schema.DC” href=”http”//purl.org/DC/elements/1.0″>
<meta name=”DC.subject” content=”heslo, kľúčové slovo, termín”>
<meta name=”DC.description” content=”abstrakt, opis”>
…alebo
<meta http-equiv=”Keywords” content=”heslo, kľúčové slovo, termín”>
<meta http-equiv=”Description” content=”abstrakt, opis”>

Ako sa vkladá na webovú stránku deklarácia verejnej licencie Creative Commons ?

HTML kód webovej stránky v oblasti päty (footer) možno obohatiť o segment s logom príslušnej licencie Creative Commons a sprievodný text. Príklad:

<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/“>
<img alt=”CC License” style=”border-width:0″ src=”https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88×31.png” /></a>
<br />
<span xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” property=”dct:title”>
Toto dielo </span>podlieha licencii <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/“>Creative Commons Uveďte pôvod 4.0 International License</a>.

Zobrazenie verejnej licencie CC na webovej stránke:

verejna licencia cc

Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 Medzinárodná licencia.

Print Friendly, PDF & Email
Digitálne pramene | www.webdepozit.sk