Kampane

Kultúrny profil Slovenska – múzeá, december 2017

15. decembra 2017 sme spustili zber WWW stránok patriacich slovenským múzeám. V harveste bolo zahrnutých 87 domén slovenských múzeí. Z daného počtu sa 4 domény nezozbierali úspešne (www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/muzeum-luv a www.zsmuzeum.sk - Prekročený časový limit; www.muzeumzeliezovce.com a www.skimuseum.eu / - Chyba prieskumu domény), a zber jednej domény - museum.dunaszerdahely.com , bol vynechaný (Prieskum zistil, že doména nie je harvestovateľná).   Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873  Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení) 13/71  Number of nominations (proposed web sites) (Počet...Čítať ďalej ...

Kultúrny profil Slovenska – galérie, december 2017

Štvrtým tohtoročným tematickým zberom v rámci kampane Kultúrny profil Slovenska bol zber slovenských galérií. Zo zoznamu 25 spustených URL sa kvôli chybe prieskumu domény nepodarilo zozbierať webové stránky Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici (www.ssgbb.sk) . Zber bol spustený 22. decembra 2017 a prebiehal do 24. decembra 2017.   Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873  Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení) 6/17  Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov) 25 zdrojov  Number od nominations successfully collected (partly or...Čítať ďalej ...

Spolupracujúce subjekty, november 2017

Výberový zber sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. V tomto zbere bolo zaradených 119 zmluvných domén. Zber bol spustený 24. novembra 2017.  Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873 Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení) 95/496 Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov) 119 zdrojov Number od nominations successfully collected (partly or fully) (Počet úspešne zozbieraných zdrojov) 117 (úspešne) 2(neúspešne)  Čítať ďalej ...

Voľby do vyšších územných celkov 2017

Od 15. septembra do 10. novembra 2017 u nás prebehlo spolu 6 zberov k tematickej kampani Voľby do vyšších územných celkov 2017. Prvé štyri sa konali pred voľbami v dvojtýžňových intervaloch a boli v nich zaradené stránky denníkov venujúcich sa téme týchto volieb, stránky vyšších územných celkov a kandidátov na predsedov samosprávnych krajov. Ďalšie dva zbery boli uskutočnené v týždni po voľbách. Povolebný pondelok bol zameraný na zber stránky výsledkov štatistického úradu a správ denníkov. V piatok boli zozbierané stránky...Čítať ďalej ...

Kultúrny profil Slovenska – folklórne festivaly 2017

Do tematického zberu sme zaradili tri domény slovenských folklórnych festivalov. Stránky Festivalu Východná sa zozbierali v objeme 55 MB (19. júl 2017), Podroháčske folklórne slávnosti v objeme 179 MB a Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni 2017 v objeme 1,1 GB (30. - 31. august 2017). Pri zbere sme rešpektovali nastavenia robots.txt a použili štandardné maximálne nastavenia tematických zberov (99999999 zozbieraných objektov, 1 GB objemu a 2 dni na doménu).    Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873  Number of granted permissions (Počet podpísaných...Čítať ďalej ...

Úspechy našich športovcov, leto 2017

Dňa 19. júla 2017 prebiehala tematická kampaň Úspechy našich športovcov, leto 2017. Do zberu sme zaradili domény Slovenského atletického zväzu  a stránku Šport inak, čím sme v archíve Webdepozitu uchovali úspechy ako: zlatá a strieborná medaila pre šprintéra Jána Volka na majstrovstvách Európy do 23 rokov v atletike v poľskom meste Bydgoszcz umiestnenie Magdalény Rybárikovej v semifinále tenisového Wimbledonu 2017 Zo stránky Slovenského atletického zväzu sme zozbierali 2830 objektov v objeme 236 MB, pri stránke Šport inak (archivovaný obsah dostupný z...Čítať ďalej ...

Spolupracujúce inštitúcie, jún 2017

Výberový zber sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. V tomto zbere bolo zaradených 117 zmluvných domén. Zber bol spustený 30. júna 2017 a opakovaný s neúspešnými doménami 4. a 6. júla 2017 .  Napriek opakovaným pokusom sa v rámci tohto zberu nepodarili zozbierať WWW stránky Kysuckej knižnice v Čadci, Žitnoostrovskej knižnice v Dunaskej Strede a Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.   Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873 Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)...Čítať ďalej ...

Kultúrny profil Slovenska – galérie, máj 2017

Štvrtým tohtoročným tematickým zberom v rámci kampane Kultúrny profil Slovenska bol zber slovenských galérií. Zo zoznamu 25 spustených URL sa kvôli chybe prieskumu domény nepodarilo zozbierať webové stránky dvoch galérií - www.nedbalka.sk a www.ssgbb.sk . Zber bol spustený 21. mája 2017, s opakovaným spustením zberu neúspešných domén 23. mája 2017.   Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873  Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení) 6/17  Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov) 25 zdrojov  Number od nominations successfully collected (partly...Čítať ďalej ...

Kultúrny profil Slovenska – múzeá, máj 2017

20. máj 2017 bol dátumom Noci múzeí a galérií. V tento deň sme spustili tematickú kampaň so zberom 91 domén slovenských múzeí. Z daného počtu zber siedmych URL skončilo sedem kvôli chybám prieskumu alebo chybám súvisiacimi s prieskumom domén.   Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873  Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení) 13/71  Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov) 91 zdrojov  Number od nominations successfully collected (partly or fully) (Počet úspešne zozbieraných zdrojov) 84 (úspešne) 7(neúspešne)Čítať ďalej ...

Kultúrny profil Slovenska – knižnice, máj 2017

Dňa 19. mája 2017 sme spustili tematický zber domén slovenských knižníc. Zo 68 zbieraných a oslovených domén sa neúspešne zozbierali stránky Kysuckej knižnice v Čadci - (www.kniznica-cadca.sk) a Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede (www.kniznicads.sk). V čase zberu obe stránky vykázali chybu prieskumu domény, ktorá sa objavila aj pri opakovanom zbere 23. mája 2017.   Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873  Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení) 43/68  Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov) 68 zdrojov...Čítať ďalej ...

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk