Voľby do vyšších územných celkov 2017

Publikované: 23.11.2017

Od 15. septembra do 10. novembra 2017 u nás prebehlo spolu 6 zberov k tematickej kampani Voľby do vyšších územných celkov 2017. Prvé štyri sa konali pred voľbami v dvojtýžňových intervaloch a boli v nich zaradené stránky denníkov venujúcich sa téme týchto volieb, stránky vyšších územných celkov a kandidátov na predsedov samosprávnych krajov. Ďalšie dva zbery boli uskutočnené v týždni po voľbách. Povolebný pondelok bol zameraný na zber stránky výsledkov štatistického úradu a správ denníkov. V piatok boli zozbierané stránky denníkov a víťazných predsedov krajov. 

Semienka (zbierané URL) sa v jednotlivých zberoch počas takmer troch mesiacov kampane odlišovali. Do zberov sme postupne zaraďovali novovytvorené stránky kandidátov, stránka Webnovín si v priebehu kampane zmenila URL, kde sledovala dianie ohľadom volieb. Zmeny v súboroch zbieraných domén boli zaznamenané.  

Jedná sa o tematický zber, nastavenia limitov teda boli 1 GB, 2 dni trvania zberu a 99999999 objektov na doménu.

 

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/0

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

74 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

72 (úspešne)
2(neúspešne)

 

Z celkového počtu 74 domén sme úspešne zozbierali 72 domén. Stránky denníkov boli vďaka dobre nastaveným výnimkám Heritrixu (Crawler traps) zozbierané bez zbytočných odskokov na nesúvisiace témy. V prípade Bratislavského kuriéra, systém prieskumu domény zistil, že nie je harvestovateľná. V zberoch konaných pred voľbami boli zbery stránky košického kandidáta Richarda Rašiho, neúspešné v dvoch prípadoch z neznámeho dôvodu a v ďalších dvoch kvôli chybe prieskumu domény. Úspešne máme archivovanú stránku prešovského kandidáta Andreja Gmittera, ktorá z internetu zmizla ešte pred termínom volieb.

Z pohľadu evidencie systémom sa za úspešne zozbierané považujú aj domény, ktoré majú nastavené obmedzenia v súbore robots.txt. pričom zozbieraný môže byť len tento súbor a na základe jeho rešpektovania – teoreticky, už nič iné z obsahu stránky. Takéto prípady nastali pri stránkach samosprávnych krajov Banskej Bystrice a Trnavy. Stránka Trenčianskeho samosprávneho kraja využíva redakčný systém Buxus, pri ktorom sme sa kvôli reštriktívnej politike robots.txt, už v minulosti stretli s nie verným zozbieraním obsahu. Pri ostatných stránkach krajov, stránkach denníkov či samotných kandidátov, sme problémové zobrazenie kvôli robots.txt nezaznamenali. Prehľad zozbieraných domén je dostupný v súbore.

Celkový zozbieraný objem počas trvania kampane je 96,7 GB.

Podrobnosti ohľadom objemu, počtu objektov a čase zberov jednotlivých domén je možné vidieť v reportoch zberu. V ďalších dvoch reportoch je možné vidieť štruktúru zozbieraných objektov a HTTP status kódy jednotlivých stránok.

Zvolení predsedovia VÚC

Archivované stránky zvolených predsedov samosprávnych krajov sú dostupné v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Mgr. Juraj Droba, MA, MBA
Mgr. Juraj Droba, MA, MBA

Archivovaný blog a stránka predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraja Drobu

Mgr. Jozef Viskupič
Mgr. Jozef Viskupič

Archivovaná stránka predsedu Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefa Viskupiča

doc. Ing. Milan Belica, PhD.
doc. Ing. Milan Belica, PhD.

Archivovaná stránka predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Ing. Jaroslav Baška
Ing. Jaroslav Baška

Archivovaná stránka predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku

Ing. Ján Lunter
Ing. Ján Lunter

Archivovaná stránka predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Jána Luntera

Ing. Erika Jurinová
Ing. Erika Jurinová

Archivovaná stránka predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Archivovaný blog predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD.

Ing. Rastislav Trnka
Ing. Rastislav Trnka

Archivovaná stránka predsedu Košičkého samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene