Voľby do samosprávy obcí 2018

Publikované: 29.11.2018

Počas šiestich zberov tematickej kampane k tohtoročným komunálnym voľbám sa celkovo podarilo pozbierať 2 639 unikátnych URL. Tematické zbery boli obmedzené dĺžkou zberu na 2 dni a objemom zberu 1 GB/ doménu (stránky krajských miest 2 GB/ doménu).

Do prvého predvolebného zberu bolo zaradených a úspešne pozbieraných 120 URL kandidátov na primátorov krajských miest, stránky krajských a okresných miest a internetových médií, ktoré tému pokrývali. Zber trval od 8. do 10. októbra 2018 a zozbieralo sa v ňom 94 GB dát.

V druhom predvolebnom zbere boli aktualizované stránky kandidátov a miest. Zozbieralo sa v ňom 145 stránok a približne 100 GB dát. Zber prebiehal od 23. do 29. októbra.

6. novembra 2018 bol spustený tretí z predvolebných zberov ku komunálnym voľbám 2018. Podarilo sa v ňom úspešne zozbierať 137 stránok okresných miest, denníkov a kandidátov na primátorov najväčších miest. Zozbieraných bolo 103 GB dát.

Tesne pred voľbami, 9. novembra bol spustený posledný predvolebný zber. Opäť bol aktualizovaný zoznam kandidátov, zozbieralo sa 211 URL v celkovom objeme 114 GB.

Prvý povolebný zber bol spustený 13. novembra a ukončený bol 15. novembra 2018. Opäť sa zbierali stránky kandidátov, denníkov a okresných miest. Zozbieraných bolo 113 GB a 208 domén.

Do posledného zo série zberov (26. – 28. november 2018) pri príležitosti komunálnych volieb 2018 boli zaradené web stránky všetkých slovenských obcí. Celkovo sa v ňom zozbieralo 1,5 TB objemu dát z 2 623 úspešne zozbieraných domén.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene