Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Publikované: 10.06.2019

16. mája 2019 bol spustený prvý zber k uskutočneným voľbám do Európskeho parlamentu. Celkovo prebehli tri zbery, zaradené v nich boli oficiálne stránky Európskej únie, médií, kandidujúcich politických strán a hnutí, ako aj samotných kandidátov. Pri zberoch sme použili maximálne nastavenia zberu: 999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 2 dni na doménu. Posledný zber k eurovoľbám 2019 bol dokončený 30. mája 2019.

V zberoch bolo zozbieraných 91, 72 a 56 GB dát. Zbieraných bolo 114, 109 a 56 domén.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

3/14

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

156 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

154 (úspešne)
2(neúspešne)

 

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene