Voľba prezidenta SR 2019

Publikované: 04.04.2019

Dňa 1. februára bol spustený prvý zo siedmych zberov v rámci tematickej kampane voľby prezidenta SR na funkčné obdobie rokov 2019 – 2024. Vo webových zberoch uchovávame stránky kandidátov na túto pozíciu a stránky internetových denníkov a portálov, ktoré túto tému sledovali. V rámci siedmych zberov sa zozbieralo spolu 36 unikátnych domén. Posledný zber bol ukončený 2. apríla 2019 a vo všetkých zberoch sa spolu zozbieralo 141 GB dát.

 

Prehľad zberov v rámci kampane
Číslo zberu Dátum spustenia zberu Zozbieraných URL Zozbieraný objem
I. 1. február 2019 22

19 GB

II. 15. február 2019 23

17 GB

III. 1. marec 2019 22

19 GB

IV. 14. marec 2019 22

20 GB

V. 18. marec 2019 23

20 GB

VI. 28. marec 2019 16

25 GB

VII. 1. apríl 2019 14

21 GB

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/36

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

36 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

36 (úspešne)
0(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene