Tour de France 2019

Publikované: 31.07.2019

Zber sa sústredil na cyklistické preteky Tour de France, ktoré sa konali 6. júla 2019 – 28. júla 2019. Do tematického zberu tohtoročných cyklistických pretekov Tour de France sme vybrali dve domény, ktoré sa venujú sledovaniu diania na pretekoch. Zbery prebiehali každú nedeľu počas štyroch týždňov, s prvým zberom 7. júla 2019, druhým 14. júla, tretím 21. júla a posledný v poradí štvrtý sa konal 28. júla. Zber po skončení pretekov zaznamenal výsledky všetkých etáp. 

V štyroch zberoch sa zozbieralo spolu 4,4 GB dát (doména www.cycling-info.sk vždy po 1,1 GB, www.tour-de-france.sk/ v troch zberoch po 11 MB, vo štvrtom 22 MB). Jednotlivé zbery trvali 8 – 12 hodín.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

2 zdroje

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

2 (úspešne)
0(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene