Tour de France 2016

Publikované: 12.08.2016

Zber sa sústredil na najpopulárnejšie preteky Tour de France, ktoré sa konali 2. júla 2016 – 24. júla 2016. Zber prebehol jednorázovo po skončení pretekov a zaznamenal výsledky všetkých etáp. Pre tento zber boli vybrané 2 domény. Obe navrhované domény sa úspešne pozbierali s veľkosťou 183 MB. Zber prebiehal jeden deň – 25.7.2016.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/0

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

2 zdroje

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

2 (úspešne)
0(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!