Spolupracujúce subjekty, november 2017

Publikované: 05.12.2017

Výberový zber sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. V tomto zbere bolo zaradených 119 zmluvných domén. Zber bol spustený 24. novembra 2017. 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

95/496

Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov)

119 zdrojov

Number od nominations successfully collected (partly or fully) (Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

117 (úspešne) 2(neúspešne)

 

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene