Spolupracujúce subjekty – jún 2018

Publikované: 10.07.2018

Do júnového výberového zberu spolupracujúcich subjektov bolo zaradených 155 domén . V súlade s Politikou zberu WWW boli nastavené maximálne limity zberu 999 999 999 objektov, 2 GB objemu a 3 dni trvania zberu na doménu. Všetky domény sa podarilo zozbierať úspešne, s celkovým objemom 148 GB dát.

Podrobnosti o trvaní zberu, objeme, typoch objektov a ďalšie informácie si môžete pozrieť v reportoch zberu.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

155 zdroje

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

155 (úspešne)
0(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene