Spolupracujúce subjekty – december 2019

Publikované: 09.01.2020

Výberový zber sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Do zberu bolo zaradených 164 zmluvných domén. Zber bol spustený 20. decembra 2019, trval do 23. decembra 2019 a zozbieralo sa v ňom 145 GB dát . 

V rámci tohto zberu sa nepodarilo zozbierať WWW stránky Ordinariátu OS a OZ SR (doména nie je harvestovateľná), Novohradskej knižnice v Lučenici a portálu Astronómia On-Line (chyby prieskumu domény).

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

154/154

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

164 zdroje

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

161 (úspešne)
3(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!