Spolupracujúce subjekty – december 2018

Publikované: 31.12.2018

Do výberového zberu sme zaradili 157 domén subjektov, s ktorými má Univerzitná knižnica v Bratislave uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov. Pri zbere sme použili štandardné maximálne nastavenia výberových zberov (999 999 999 zozbieraných objektov, 2 GB objemu a 3 dni na doménu). 

Zber bol spustený o polnoci na 21. decembra 2018, harvest poslednej domény bol ukončený 24. decembra 2018. Podarilo sa zozbierať 145 GB objemu dát.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

134/654

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

157 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

156 (úspešne)
1(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!