Spolupracujúce inštitúcie, september 2016

Publikované: 01.12.2016

Dňa 30.09.2016 sme spustili výberový zber domén inštitúcií, s ktorými máme uzavretú Zmluvu o sprístupňovaní elektronických online prameňov. Zber prebiehal osobitne pre zmluvy uzavrené za rok 2015 a za rok 2016 – spolu sa jedná o 97 URL adries. V nastaveniach zberu spolupracujúcich inštitúcií ostávame pri nastavení hornej hranice 3 dni a 2 GB pre doménu a pre vernejšie zobrazenie zazmluvnených stránok v súlade s Politkou zberu WWW, nastavenia robots.txt ignorujeme.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

74/365

Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov)

97 zdrojov

Number od nominations successfully collected (partly or fully) (Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

95 (úspešne) 2(neúspešne)

Neúspešný zber dvoch domén nastal kvôli chybe Heritrixu – zaseknutie sa na doméne bz.uniag.sk/sk/ , následkom čoho bol vynechaný aj zber domény www.bisla.sk/sk . Obe domény sa úspešne pozbierali v celoplošnom zbere, ktorý bol supstený krátko po ukončení predmetnej kampane spolupracujúcich inštitúcií.

 

Pozn.: Pri WWW zberoch sa z ukazovateľa počtu podpísaných zmlúv k počtu oslovení sa vylučujú podpísané zmluvy a oslovenia vzťahujúce sa k zberu Parlamentné voľby 2016, ako aj e-Born zdroje.

 

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene