Spolupracujúce inštitúcie, jún 2017

Publikované: 07.07.2017

Výberový zber sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. V tomto zbere bolo zaradených 117 zmluvných domén. Zber bol spustený 30. júna 2017 a opakovaný s neúspešnými doménami 4. a 6. júla 2017 . 

Napriek opakovaným pokusom sa v rámci tohto zberu nepodarili zozbierať WWW stránky Kysuckej knižnice v ČadciŽitnoostrovskej knižnice v Dunaskej Strede a Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

93/479

Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov)

117 zdrojov

Number od nominations successfully collected (partly or fully) (Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

114 (úspešne) 3(neúspešne)

 

V tabuľke nie sú zahrnuté podpísané zmluvy ani oslovenia vzťahujúce sa k E-Bornom a WWW zberom k Parlamentným voľbám 2016.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene