Spolupracujúce inštitúcie, jún 2016

Publikované: 08.07.2016

Výberový zber sa realizoval podľa zoznamu inštitúcií, s ktorými máme podpísané zmluvy o spolupráci. Zber bol spustený 3.6.2016 a prebiehal v troch etapách (s poslednou etapou spustenou 30.6.2016), do ktorých boli rozdelené URL adresy inštitúcií so zmluvami uzavretými v roku 2015 (23 domén) a 2016 (67 domén).

V prípade neúspešného zberu webovej stránky Fakulty ekonomiky a manažmentu nastala okolnosť, že doména v štandardnom formáte (tretia úroveň bez www)  v názve (fem.uniag.sk) nebola dostupná, čo vyriešilo následné spustenie zberu v upravenom formáte – www.fem.uniag.sk.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

67/318

Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov)

90 zdrojov

Number od nominations successfully collected (partly or fully) (Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

89 (úspešne) 1(neúspešne)

Pozn.: Z ukazovateľa počtu podpísaných zmlúv k počtu oslovení sú vylúčené podpísané zmluvy a oslovenia vzťahujúce sa k zberu Parlamentné voľby 2016.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!