Spolupracujúce inštitúcie, december 2016

Publikované: 23.01.2017

Dňa 10.12.2016 sme spustili výberový zber domén inštitúcií, s ktorými máme uzavretú Zmluvu o sprístupňovaní elektronických online prameňov. Zber prebiehal pre WWW pramene, zbierali sa URL spolupracujúcich inštitúcií s uzavrenými zmluvami v roku 2015 a v roku 2016 – spolu sa jednalo o 107 URL adries. V nastaveniach zberu spolupracujúcich inštitúcií sme ostali pri nastavení hornej hranice 3 dni a 2 GB pre doménu a pre vernejšie zobrazenie zazmluvnených stránok v súlade s Politkou zberu WWW,  sme nastavenia robots.txt ignorovali.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

78/424

Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov)

108 zdrojov

Number od nominations successfully collected (partly or fully) (Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

108 (úspešne) 0(neúspešne)

Jediná doména, ktorej zber sme pri tejto kampani opakovali, bola dikda.snk.sk . 15.12.2016 sme pri nej zaznamenali chybu prieskumu domény. Jej zber bol opakovaný 19.12.2016 a prebehol v poriadku, s 2,1 GB zozbieraných dát.

Pozn.: Pri WWW zberoch sa z ukazovateľa počtu podpísaných zmlúv k počtu oslovení sa vylučujú podpísané zmluvy a oslovenia vzťahujúce sa k zberu Parlamentné voľby 2016, ako aj e-Born zdroje.

 

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene