Predsedníctvo SR v Rade EÚ

Publikované: 10.01.2017

Od 1. júla 2016 prebrala Slovenská republika svoje historicky prvé polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Od tohto dňa až do 31.12.2016 prebiehal pravidelný zber, ktorým sme mapovali podujatia, programy a aktivity týkajúce sa slovenského predsedníctva.

Do prvého zberu tejto  kampane bolo zahrnutých celkovo 16 domén, ktoré sa venovali téme  Predsedníctvo SR v Rade EÚ.

V druhom zbere kampane bolo zo zberu vylúčených  5 domén. Išlo o URL adresy ako www.rokovania.sk, www.teraz.sk + konkrétne články venované Predsedníctvu SR v Rade EÚ, www.narodnapokladnica.sk, ktorých zber bol zaujímavý len na začiatku kampane. V nasledujúcich zberoch už nebolo potrebné  harvestovať tieto domény.

Počas celej kampane sa zbieralo 11 domén. Harmonogram zberov bol nasledovný:

  1. zbery realizované každé 2 týždne. Patrili sem 3 domény: oficiálna stránka Predsedníctva SR v Rade EÚ- www.eu2016.sk, stránka Ministerstva zahraničných vecí a Euractiv.sk – Európska Únia v slovenskom kontexte.
  2. zbery realizované 1x mesačne – 8 ďalších domén, ktoré sledovali tému Predsedníctva SR v Rade EÚ.

Posledný zber kampane bol spustený 31.12.2016 a ukončený 7.1.2017. Keďže išlo o posledný zber, zahŕňal všetkých 11 domén.

Počas zberu sa vyskytli problémy ako napr. chyby workerov, ktoré bolo potrebné riešiť. Po reštarte workerov  sme mohli vykonať opakovaný zber len pre chybne ukončené zbery. V konečnom dôsledku boli všetky domény úspešne zozbierané. V priebehu kampane sa upravovali aj parametre zberu pre jednotlivé domény, išlo o zväčšenie objemu (bytov) a časového limitu.

V období od 1.7.2016 – 7.1.2017 sme zozbierali 2 566 977 objektov, vytvorilo sa 123 WARC súborov a zozbieralo sa 212,1GB.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

0/0

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

16 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

16 (úspešne)
0(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene