Rok slovenského divadla

Publikované: 15.01.2021

Tematický zber sa sústredil na mapovanie aktivít a podujatí súvisiacimi s Rokom slovenského divadla. Zber prebiehal od 18. do 19. decembra 2020 a zaradili sme doň 10 domén. Zozbierali sme 6,6 GB dát.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

10 zdroje

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

10 (úspešne)
0(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene