Pilotný celoplošný zber

Publikované: 11.01.2016

Pilotný  celoplošný (komplexný) zber bol realizovaný v čase implementácie projektu „Digitálne pramene“. Zber prebiehal v decembri 2015. Zbierali sa pramene vychádzajúce zo zoznamu slovenských domén na stránke sk.nic a tiež z iných domén ( .com, .eu), ak spĺňali kritérium slovacikálneho charakteru.

V rámci pilotného celoplošného zberu sa nám podarilo zozbierať 241 717 domén.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene