Parlamentné voľby 2020

Publikované: 30.03.2020

Dňa 24. januára 2020 bol spustený prvý z deviatich zberov v rámci tematickej kampane Parlamentné voľby 2020. Zachytili sme aktuality denníkov, ktoré voľby sledovali stránky a blogy kandidujúcich subjektov i samotných kandidátov, ako aj stránky štátnych inštitúcií. V poslednom zbere sme vybrali stránky venované vtedy známym členom novozvolenej vlády.

Posledný zber bol ukončený 13. marca 2020 a vo všetkých zberoch sa spolu zozbieralo 2 482 GB (2,42 TB) dát.

 

Prehľad zberov v rámci kampane
Číslo zberu Dátum spustenia zberu Počet zozbieraných URL Zozbieraný objem
I. 24. január 2020 197

280 GB

II. 31. január 2020 227

336 GB

III. 7. február 2020 229

333 GB

IV. 14. február 2020 227

326 GB

V. 21. február 2020 246

370 GB

VI. 28. február 2020 250

380 GB

VII. 3. marec 2020 238

372 GB

VIII. 7. marec 2020 49

32 GB

IX. 23. marec 2020 46

53 GB

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

6/36

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

396 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

387 (úspešne)
9(neúspešne)

 

Verejné zobrazovanie archivovaných stránok je možné vďaka uzavretiu Zmluvy o poskytovaní elektronických online prameňov. V rámci tejto kampane bolo zozbieraných šesť stránok poskytovateľov, s ktorými máme uzatvorenú túto zmluvu.

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!