Parlamentné voľby 2016

Publikované: 01.04.2016

Zber sa sústredil na parlamentné voľby, ktoré sa konali dňa 5.3.2016. V rámci zberu sa mapovala predvolebná kampaň politických strán, zaznamenávali sa volebné výsledky a reakcie na ne. Samotnému zberu predchádzal výber prameňov. Išlo o webové stránky politických strán, webové stránky jednotlivých kandidátov a lídrov politických strán, média, prieskumné agentúry a blogy . Do prvotného zberu sa vybralo 161 webových sídiel (URL). Počet vybraných prameňov sa v priebehu zberu upravoval odoberaním alebo pridávaním nových prameňov. K prvotnému počtu URL sa neskôr pridalo 59 nových zdrojov. V rámci kampane sme oslovili 23 politických strán (strany, ktoré sa zúčastnili volieb), 38 kandidátov a lídrov strán a 1 inštitúciu. Uzatvorili sme 9 licenčných zmlúv o poskytovaní elektronických online prameňov, z toho 2 s politickými stranami (prehľad).
Z 220 prameňov sa úspešne zozbieralo 190 URL, 30 bolo neúspešných. Zber prebiehal s frekvenciou 1x týždenne v čase od januára 2016 do 5.3.2016. Od 7.3.2016 sa frekvencia zberu upravila na 2x týždenne. Zber prebiehal do zostavenia novej vlády. Posledný zber Parlamentné voľby 2016 bol spustený 1.4.2016 a ukončený 4.4.2016.

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

9/62

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

220 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

190 (úspešne)
30(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!