Kultúrny profil Slovenska – múzeá, máj 2017

Publikované: 05.06.2017

20. máj 2017 bol dátumom Noci múzeí a galérií. V tento deň sme spustili tematickú kampaň so zberom 91 domén slovenských múzeí. Z daného počtu zber siedmych URL skončilo sedem kvôli chybám prieskumu alebo chybám súvisiacimi s prieskumom domén.

 

Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873

 Number of granted permissions
(Počet podpísaných zmlúv/počet oslovení)

13/71

 Number of nominations (proposed web sites)
(Počet navrhovaných zdrojov)

91 zdrojov

 Number od nominations successfully collected (partly or fully)
(Počet úspešne zozbieraných zdrojov)

84 (úspešne)
7(neúspešne)

Partneri

Úrad vlády SR Operačný program informatizácia spoločnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Európska únia
Tvoríme vedomostnú spoločnosť Spolufinancované z prostriedkov EFRR www.opis.gov.sk www.nsrr.sk
Digitálne Pramene